Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  Informacje dla kandydatów do Szkoły Branżowej z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego

Informacje dla kandydatów do Szkoły Branżowej z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego

Wszyscy kandydaci proszeni są o rejestrację w systemie Naboru Elektronicznego

slaskie.edu.com.pl

Podczas naboru jednym z punktów będzie rozmowa z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, przeprowadzona, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, osobiście przy zachowaniu środków ochronnych lub za pomocą środków telekomunikacji.

W razie pytań, wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt z ks. Tomaszem Rutkowskim Mail: dyrektor.sposw@gmail.com

Tel. (+48) 609 638 285

Informacje dla kandydatów chcących zamieszkać w internacie w roku szkolnym 2020/21:

W internacie mogą zamieszkać uczniowie szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia, Technikum) zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni.

Nabór do internatu prowadzony jest na podstawie wypełnionego Kwestionariusza i podania wg wzoru ze strony: https://sposw.salezjanie.pl/informacje

Następnie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami. W zależności od sytuacji epidemiologicznej będzie to spotkanie osobiste przy zastosowaniu środków ochrony lub spotkanie za pomocą środków telekomunikacji.

Wypełniony kwestionariusz i podanie, a także wszelkie pytania prosimy kierować do ks. Tomasza Rutkowskiego: Mail: dyrektor.sposw@gmail.com

Tel. (+48) 609 638 285

  Uwaga - dotyczy naboru do Szkoły Podstawowej

W związku z otrzymany informacjami od rodziców oraz przedszkoli informujemy:

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, dostarczonej przez przedszkole można przekazać w formie wydrukowanego skanu pisma.

Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego można dostarczyć po ukończeniu przedszkola.

  „Polszczyzna? Jestem na tak!”

10 marca 2020 r. w naszej szkole odbył się już po raz 5 projekt „Polszczyzna? Jestem na tak!”. W jego ramach p. dr Izabela Kaczmarzyk z Akademii Ignatianum w Krakowie wygłosiła interesujący wykład pt. Wszystkie drogi prowadzą nad Morze Śródziemne..., czyli o językowym dziedzictwie kultury antycznej”. Następnie uczniowie szkół podstawowych z powiatu tarnogórskiego napisali dyktando. Laureatami konkursu ortograficznego byli: Julianna Paduch ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach (1 miejsce), Marek Piotrowski również ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach (2 miejsce), Marta Pokluda ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach (3 miejsce). Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy,a laureatom składamy gratulacje!


  Paul Zwycięzca!

Z dumą i wielką radością informujemy, że uczeń klasy 6 B Paul Minor został zwycięzcą XX Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych, który odbył się 21 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. W swej kategorii wiekowej (klasy IV- VI SP)Paul rywalizował z 22 młodymi adeptami sztuki recytatorskiej, prezentując wiersz Juliana Tuwima oraz fragment prozy J. Delaneya.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych równie udanych wystąpień!


  Spotkanie z pułkownikiem

9 stycznia w naszej Szkole miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Płk Piotr Gąstał, były dowódca elitarnej Jednostki Wojskowej Grom przyjął zaproszenie i przyjechał do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tarnowskich Górach aby wygłosić prelekcję, jak się okazało nie tylko o życiu operatora Gromu.

Pułkownik rozpoczął swój wykład od przedstawienia historii swojej jednostki, następnie przeszedł do zasad rekrutacji i codziennego życia żołnierza Gromu. Wszystkich historii z misji na Haiti, w Afganistanie czy Iraku uczniowie słuchali z wyraźnym zainteresowaniem i podziwem. Kolejnym punktem spotkania były pytania, w których młodzież pytała o różne aspekty ponad 20 letniej służby pułkownika, aby pod koniec móc się sprawdzić w konkursie wiedzy o tej elitarnej jednostce.


Na zakończenie, każdy z uczestników miał chwilę aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z naszym wyjątkowym gościem i wziąć do reki prawdziwy karabin M4. Była to niesamowita lekcja patriotyzmu, najwyższych wartości i determinacji, bo jak powiedział płk. Piotr Gąstał: Kiedy nie ma już siły w nogach, ta siła jest w głowie, trzeba wykrzesać z siebie to drugie "ja". Ta siła drzemie też w was i nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że w sytuacjach krytycznych potraficie z siebie wydobyć dużo więcej.Spotkanie to na długo pozostanie w naszej pamięci i z niecierpliwością spoglądamy w przyszłość z nadzieją, że nie było to ostatnie spotkanie z tak wybitną i zasłużoną postacią jak Płk. Piotr Gąstał.

  Nabór do szkół ponadpodstawowych

W dniu 11.05.2020 r. rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych.

Nabór będzie organizowany przez system VULCAN. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana w dniu 11 maja natomiast harmonogram rekrutacji zostanie zamieszczony w systemie po podaniu go przez MEN.

Logowanie do systemu dokonuje się na stronie: slaskie.edu.com.pl

W systemie znajduje się pełna oferta naszych szkół.

Regulamin naboru do szkół w SOSW można pobrać tutaj.  Dni otwarte odwołane

Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się i organizowaniu gromadzeń dni otwarte szkoły zostały odwołane.
  Informacja w sprawie obchodów 20-lecia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

     Na dzień 20 marca 2020 roku w Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowane były uroczystości z okazji 20-lecia istnienia Ośrodka. W związku z decyzją o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty obchody te zostają odwołane.

Tą drogą pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie.


Ks. Leszek Król

Dyrektor Naczelny SOSW


  Nabór do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Salezjańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w S.O.S.W w Tarnowskich Górach rozpoczyna nabór do klas pierwszych SP.
Ze strony internetowej szkoły lub Facebooka pobieramy:

• Prośbę o udzielenie informacji na temat postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Tarnowskich Górach. - https://drive.google.com/open…

Na wskazany, przez zainteresowanych rodziców, adres mailowy zostaną przesłane informacje, dokumenty i formularze niezbędne przy naborze do szkoły oraz terminy rekrutacji.
Formularz prośby o udzielenie informacji jest możliwy do pobrania również w formie papierowej w następujących miejscach w S.O.S.W:
- sekretariat
- recepcja
- świetlica klas I – III
- recepcja przychodni rehabilitacyjnej

Dokumenty dotyczące naboru:

• Regulamin naboru - https://drive.google.com/open…
• Wniosek - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 1 - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 2 - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 3 - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 4 - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 5 - https://drive.google.com/open…
• Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - https://drive.google.com/open…
• Zgoda na przetwarzanie wizerunku - https://drive.google.com/open…

  Ranking Perspektyw

Miło mi zakomunikować, że nasze liceum ogólnokształcące w rankingu Perspektyw na 2020 jest 2 szkołą ogólnokształcącą w Tarnowskich Górach.

Sumienna praca w ubiegłym roku szkolnym sprawiła, że w ogólnym rankingu ogólnopolskim przesunęliśmy się o ponad 50 miejsc do przodu. Podziękowania dla naszych uczniów i ich profesorów.

Wielka radość.


  Finalista


Jesienią chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w matematyczno-informatycznym konkursie instaLogik. Do kolejnych etapów konkursu przygotowywali się samodzielnie z otrzymywanych materiałów. Testy rozwiązywali online. Najlepsze wyniki osiągnął uczeń klasy 5 a Dorian Morys Magiera uzyskując tytuł finalisty na szczeblu ogólnopolskim. GRATULUJEMY.


  Zmienione zasady naboru do klasy I SP na rok szkolny 2020-21

Zmienione zasady naboru do klasy I SP na rok szkolny 2020-21

W związku z zaistniałą pandemią, zostały zmienione niektóre punkty regulaminu naboru do klasy Pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020-21.

Komisja rekrutacyjna będzie odbierała kompletne dokumenty, wyłącznie w formie papierowej, przy głównym wejściu do budynku Ośrodka.

W czasie przekazywania dokumentów prosimy o zachowanie wymaganej odległości miedzy sobą ( 2 m).

Ulegają zmianie terminy przyjmowania dokumentów

4.05.2020r. – w godzinach 15:00 – 18:00

5.05.2020r. – w godzinach 9:00 – 12:00

6.05.2020r. –w godzinach 15:00 – 18:00

Wymagane dokumenty do naboru do klasy pierwszej:

1. wniosek o przyjęcie (wyłącznie wg wzoru),

2. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, sporządzonej przez przedszkole,

3. zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

Czytaj więcej po naciśnięciu znaczka u góry okna


4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

( według podanego wzoru),

5. opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (jeżeli kandydat taką posiada),

6. orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli kandydat taką posiada),

7. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (jeżeli kandydat taką posiada),

8. zaświadczenie lekarskie - w przypadku choroby przewlekłej lub/i stosowania leków stałych,

9. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),

10. karta badania profilaktycznego dziecka z przychodni lekarskiej

( kartę można donieść po przyjęciu ucznia do szkoły).

W przypadku identycznej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

W obecnej sytuacji zdjęcia kandydatów oraz karty badań profilaktycznych można donieść w późniejszym terminie, nie są wymagane w komplecie dokumentacji do rekrutacji.

  Konkurs - "Tradycyjne ozdoby wielkanocne"

Regulamin konkursu - https://drive.google.com/open…


Bluzy SOSW close open_in_new

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zostały przygotowane bluzy dla uczniów SOSW. Oto wzory do wyboru. Więcej informacji u opiekuna Samorządu Uczniowskiego - Pani prof. Magdaleny Domin.Bluzy SOSW more_vert Read More