Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  Ranking

Informacja dla wszystkich osób związanych z naszym liceum salezjańskim w SOSW w Tarnowskich Górach . W ogólnopolskim rankingu liceów prowadzonym przez " Perspektywy" nasze liceum usytuowało się na drugim miejscu liceów tarnogórskich.To już trzy lata z rzędu kiedy nasze liceum jest DRUGIM liceum w mieście.Wszystkim tegorocznym absolwentom, uczniom, nauczycielom i rodzicom gratuluje i życzę entuzjazmu i silnej motywacji by zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce i dobrym przygotowaniu na czekające nas nowe wyzwania w obecnym roku szkolnym 2020/21.


  Informacja o Mszach Św.

Od 3 września 2020 rozpoczynamy odprawianie Mszy św. w kaplicy SOSW. Eucharystie będą sprawowane w następującym porządku:

· w dni zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie stacjonarnym – o godz. 7:00 (wejście wyłącznie przez korytarz ośrodka),

· w niedziele wypadające poza czasem przerw w zajęciach dydaktycznych (ferie, przerwy świąteczne itp.) – o godz. 11:00 (wejście wyłącznie z zewnątrz, od strony drogi pożarowej przez drzwi w łączniku obok kaplicy – będzie ono otwierane o 10:40).

Uwaga: nie będzie Mszy św. w niedzielę o godz. 20:00!

Serdecznie zapraszam tych, którzy chcieliby uczestniczyć we Mszy św. do wspólnej modlitwy.

W najbliższą niedzielę, 6 września 2020 w Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za opiekę nad całym dziełem prowadzonym przez salezjanów w Tarnowskich Górach i prosić o błogosławieństwo, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców, którzy 1 września rozpoczęli nowy rok szkolny. Będziemy również polecać Panu Bogu księdza Adama, prosząc o zdrowie dla niego oraz bezpieczny i szybki powrót do wspólnoty.

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego w kaplicy obowiązują aktualne zasady bezpieczeństwa właściwe dla uczestników nabożeństw, a wewnątrz ośrodka – aktualne zasady właściwe dla miejsc publicznych oraz szczegółowe zasady obowiązujące w szkołach prowadzonych w SOSW.

Ks. Leszek Król

  Wykaz podręczników dla klasy I C LO

Szkolny wykaz podręczników dla klasy I C LO po P ( mat - fiz)

w roku szkolnym 2020-2021


Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

J.polski

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cześć 1.1 oraz 1.2

WSiP

952/1/2019; 952/2/2019

J.angielski

Prosimy nie dokonywać zakupu. Poziom podręcznika będzie ustalony we wrześniu po teście kompetencji (placement test).

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw (Focus 2)

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, BartoszMichałowski, BeataTrapnell, Izabela Michalak (Focus 3)

Focus 2 lub Focus 3 Second edition.

Pearson

SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019

(Focus 2)

SPP: 948/3/2019; NPP: 947/3/2019

(Focus 3)

J.niemiecki

Podręcznik

zostanie wybrany po ustaleniu poziomu zaawansowania językowego uczniów

na początku września

Anna Kryczyńska -Pham

Effekt 1 Podręcznik do jęz.niemieckiego dla liceum i technikum Część 1 + Effekt 1 Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum

lub :

Effekt 2 Podręcznik do jęz.niemieckiego dla liceum i technikum Część 2 + Effekt 2 Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

937/2/2019

J.włoski

1.T.Marin, S.Magnelli

2. Trifone Maurizio

  1. NuovoProgetto Italiano 1a – podręcznik dla grupy od podstaw
  1. Affrescoitaliano A2 – podręcznik dla grupy, która kontynuuje Język po SP

1.Nowela

2. Nowela

1.965/1/2019

2. 215/2/2014

Biologia podstawowa

A.Helmin, J.Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Nowa Era

1006/1/2019

Historia

Łukasz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony.

GWO

1102/1/2020

WOS

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

W centrum uwagi 1.Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1034/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

1039/2020/z1

Geografia podstawowa

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

983/1/2019

Fizyka podstawowa

L.Lechman, W.Polesiuk, G.Wojewoda

Fizyka. Podręcznik Liceum i Technikum .Zakres Podstawowy cz.1

WSiP

999/1/2019

Matematyka rozszerzona

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

988/1/2019

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

Informatyka. Klasa 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Reforma 2019.

WSIP

974/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nie kupować podręcznika

-

-

--

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Spotkanie ze sztuką

Nowa Era

1009/2019

j.niemiecki lub j.włoski – do wyboru


  Wykaz podręczników dla klasy I A DR Szkoła Branżowa

Szkolny wykaz podręczników dla klasy I A DR SB po P

w roku szkolnym 2020-2021

przedmioty ogólnokształcące


Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

Religia

Nie kupować

-

-

-

J. polski

A. Klimowicz, J. Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa pierwsza

Nowa Era

1025/1/2019

J. niemiecki

Genau Plus 1 - Podręcznik oraz ćwiczenia

Klett

1029/1/2019

Historia

Stanisław Zając

Dziś historia 1 dla branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec

1023/1/2019

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

B.Jakubik, R.Szymańska

Biologia 1 dla szkół branżowych I stopnia, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Operon

1072/1/2019

Matematyka

Karolina Wej, Wojciech Babiański

To się liczy!
Podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia

Nowa Era

967/1/2019

Informatyka

W. Hermanowski

Informatyka. Klasa I SB I stopnia

1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nie kupować

--

--

-

  Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest uczniom, posiadającym orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego:

• słabowidzącym

• niesłyszącym

• słabosłyszącym

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród

tych, wymienionych wyżej.

Pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów

edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest:

• uczniom wymienionym wyżej, uczęszczającym w tym roku szkolnym do branżowej szkoły I

stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana

uczniom:

• Klasy 3 branżowej szkoły I stopnia

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego

udzielana jest uczniom:

• uczęszczającym do klas 1 i 2 branżowej szkoły I stopnia.

Pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia. Wypełnione wnioski

składać należy u pedagoga lub psychologa szkolnego do dnia 15 września 2020 r.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, paragon,

rachunek lub oświadczenie o zakupie.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków

tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w

latach 2020-2022.

Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z psychologiem lub pedagogiem

szkolnym.


Wniosek o dofinansowanie możesz pobrać tutaj....

  Gratulacje dla ósmoklasistów

Dziś kolejna budująca wiadomość na początek rozpoczynającego się tygodnia.

Po przeanalizowaniu wyników egzaminów zewnętrznych ósmoklasistów, na podstawie danych z OKE miło nam zakomunikować, że nasi uczniowie kończący SP osiągnęli najlepsze wyniki i tym samym od wielu już lat okazali się najlepszymi w Tarnowskich Górach i jak wynika z poniższego zestawienia i nie tylko.

Gratulujemy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tak dobrych wyników w naszej szkole podstawowej.

Wyrazy uznania również dla naszych absolwentów SP i ich rodziców.


  Zasady zamawiania, zakupu i wydawania posiłków dla uczniów i pracowników SOSW w Tarnowskich Górach

Obowiązują od 1 sierpnia 2020 roku

Obiady dla uczniów i pracowników SOSW przygotowywane są w kuchni Ośrodka i wydawane w jadalni Ośrodka przez Towarzystwo Salezjańskie – Dom Zakonny w Tarnowskich Górach.

Istnieją dwa sposoby zamawiania i zakupu obiadów:

· abonament miesięczny;

· pojedynczy obiad.

Posiadanie abonamentu miesięcznego daje gwarancję otrzymania posiłku w każdy dzień, kiedy są one wydawane. Pojedynczy obiad można zakupić tylko wtedy, gdy według planu nie wszystkie przygotowane posiłki będą w danym dniu wydane (nie zostanie przekroczony limit obiadów).

Zamawiać można tylko pełne obiady.

Czytaj całość .................

  Wykaz podręczników dla klasy I A LO

Szkolny wykaz podręczników dla klasy I A LO po P ( humanistyczna)

w roku szkolnym 2020-2021


Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

J.polski

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cześć 1.1 oraz 1.2

WSiP

952/1/2019; 952/2/2019

J.angielski

Prosimy nie dokonywać zakupu. Poziom podręcznika będzie ustalony we wrześniu po teście kompetencji (placement test).

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw (Focus 2)

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, BartoszMichałowski, BeataTrapnell, Izabela Michalak (Focus 3)

Focus 2 lub Focus 3 Second edition.

Pearson

SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019

(Focus 2)

SPP: 948/3/2019; NPP: 947/3/2019

(Focus 3)

J.niemiecki

Podręcznik

zostanie wybrany po ustaleniu poziomu zaawanso-wania językowego uczniów

na początku września

Anna Kryczyńska -Pham

Effekt 1 Podręcznik do jęz.niemieckiego dla liceum i technikum Część 1 + Effekt 1 Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum

lub :

Effekt 2 Podręcznik do jęz.niemieckiego dla liceum i technikum Część 2 + Effekt 2 Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

937/2/2019

J.włoski

1.T.Marin, S.Magnelli

2. Trifone Maurizio

  1. NuovoProgetto Italiano 1a – podręcznik dla grupy od podstaw
  1. Affrescoitaliano A2 – podręcznik dla grupy, która kontynuuje Język po SP

1.Nowela

2. Nowela

1.965/1/2019

2. 215/2/2014


Biologia podstawowa

A.Helmin, J.Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Nowa Era

1006/1/2019

Historia

Łukasz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony.

GWO

1102/1/2020

WOS

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

W centrum uwagi 1.Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1034/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

1039/2020/z1

Geografia podstawowa

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

983/1/2019

Fizyka podstawowa

L.Lechman, W.Polesiuk, G.Wojewoda

Fizyka. Podręcznik Liceum i Technikum .Zakres Podstawowy cz.1

WSiP

999/1/2019

Matematyka podstawowa

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Nowa Era

971/1/2019

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

Informatyka. Klasa 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Reforma 2019.

WSIP

974/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nie kupować podręcznika

-

-

--

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Spotkanie ze sztuką

Nowa Era

1009/2019

j.niemiecki lub j.włoski – do wyboru


  Wykaz podręczników dla klas pierwszych B - ML i C - KU Szkoła Branżowa

Szkolny wykaz podręczników dla klas:

I B M-L SB po P

I C KU SB po P

w roku szkolnym 2020-2021

przedmioty ogólnokształcące


Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

Religia

Nie kupować

-

-

-

J. polski

A. Klimowicz, J. Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa pierwsza

Nowa Era

1025/1/2019

J. angielski

Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski

Focus 1 Second edition + zeszyt ćwiczeń Focus 1

Pearson

SPP: 948/1/2019; NPP: 947/1/2019

Historia

Stanisław Zając

Dziś historia 1 dlabranżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec

1023/1/2019

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

B.Jakubik, R.Szymańska

Biologia 1 dla szkół branżowych I stopnia, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Operon

1072/1/2019

Matematyka

Karolina Wej, Wojciech Babiański

To się liczy!
Podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia

Nowa Era

967/1/2019

Informatyka

W. Hermanowski

Informatyka. Klasa 1 SB I stopnia

1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nie kupować

-

-

-

  Lista podręczników

Uwaga: aktualna lista podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana po 17.08.2020 r.

  Organizacja dostępu do obiektu SOSW w dniach nauki szkolnej podczas pandemii

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad dostępu, poruszania się i przebywania w obiektach Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii.

Dokument opisuje organizację obiektu Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, jaka obowiązuje ze względu na pandemię w dni nauki szkolnej prowadzonej w sposób tradycyjny w godzinach 6:30-15:30.

Czytaj całość ..................

  Zebrania z rodzicami

W dniu 31.08.2020 odbędą się zebrania z rodzicami:

 - o godz. 16.30 dla klas I A, I B, IV A i IV B Szkoły Podstawowej

 - o godz. 17.30 dla klas I A, I BC LO oraz I A, I B i I C Szkoły Branżowej


Spotkania odbędą się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams, do której hasła i loginy rodzice otrzymali wcześniej drogą mailową.

  Wykaz podręczników dla klasy I B LO Biol - Chem

Szkolny wykaz podręczników dla klasy I B LO po P ( bio – chem )

w roku szkolnym 2020-2021


Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

J. polski

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cześć 1.1 oraz 1.2

WSiP

952/1/2019; 952/2/2019

J .angielski

Prosimy nie dokonywać zakupu. Poziom podręcznika będzie ustalony we wrześniu po teście kompetencji (placement test).

i

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw (Focus 2)

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak (Focus 3)

Focus 2 lub Focus 3 Second edition.

Pearson

SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019

(Focus 2)

SPP: 948/3/2019; NPP: 947/3/2019

(Focus 3)

J. niemiecki

Podręcznik

zostanie wybrany po ustaleniu poziomu zaawanso-wania językowego uczniów

na początku września

Anna Kryczyńska -Pham

Effekt 1 Podręcznik do jęz.niemieckiego dla liceum i technikum Część 1 + Effekt 1 Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum

lub :

Effekt 2 Podręcznik do jęz.niemieckiego dla liceum i technikum Część 2 + Effekt 2 Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

937/2/2019

J. włoski

1.T.Marin, S.Magnelli

2. Trifone Maurizio

  1. Nuovo Progetto Italiano 1a – podręcznik dla grupy od podstaw
  1. Affresco italiano A2 – podręcznik dla grupy, która kontynuuje Język po SP

1.Nowela

2. Nowela

1.965/1/2019

2. 215/2/2014

Historia

Łukasz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony

GWO

1102/1/2020

WOS

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

W centrum uwagi 1.Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1034/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

1039/2020/z1

Geografia podstawowa

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

983/1/2019

Biologia rozszerzona

M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska, W.Zamachowski

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nowa

Era

1010/1/2019

Chemia rozszerzona

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

To jest chemia 1

Nowa Era

991/1/2019

Fizyka

L.Lechman, W.Polesiuk, G.Wojewoda

Fizyka. Podręcznik Liceum i Technikum .Zakres Podstawowy cz.1

WSiP

999/1/2019

Matematyka podstawowa

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Nowa Era

971/1/2019

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

Informatyka. Klasa 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Reforma 2019.

WSIP

974/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nie kupować podręcznika

-

-

--

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Spotkanie ze sztuką

Nowa Era

1009/2019

  Zebrania z rodzicami

Zebrania z Rodzicami – rok szkolny 2020-211.09.2022r.

16:00

Zebranie z Rodzicami klas: 1 A, 1 B SP

- 16:00 - spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- następnie spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne)

Ks. Dyrektor Szkół

Wychowawcy kl. 1 SP

1.09.2022r.

17:00

Zebrania z Rodzicami uczniów:

- klas1 LO i 1 SB – 17:00 - spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół w auli, następnie z wychowawcami klas w salach

- klas 2 i 3 SB– 17:00z wychowawcami w salach lekcyjnych

Ks. Dyrektor Szkół

Wychowawcy klas

7.09.2022r.

17:00

Zebrania z Rodzicami uczniów:

- klas 2 do 8 SP – 17:00 z wychowawcami w salach lekcyjnych

- klas 2 do 4 LO – 17:00 z wychowawcami w salach lekcyjnych

Wychowawcy klas


21.09.2022

17:00

aula

Zebranie z Rodzicami uczniów klas 8 SP w sprawie organizacji i dostosowań warunków egzaminacyjnych podczas egzaminu ósmoklasisty

z-ca dyr. D. Wyderka


2.12.2022r.

Zebrania z Rodzicami -wszystkie klasy

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców wszystkich klas o proponowanych ocenach i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2022/23

17:00 – obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

17:00 – konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa

Wychowawcy klas

11.01.2023r.

Zebrania z Rodzicami -wszystkie klasy

- podanie informacji o wynikach nauczania za I semestr 2022/23

- omówienie spraw bieżących

Wychowawcy klas22.03.2023r.


Zebranie dla Rodziców klas IV LO

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców uczniów klas IV LO o proponowanych ocenach i zachowaniu za II semestr i na koniec roku szkolnego 2022/23

– obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną,

– konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

Wychowawcy klas IV LO26.04.2023r.

17:00

Zebrania dla Rodziców uczniów klas IV LO

- podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego 2022/23

- omówienie spraw bieżących.

Wychowawcy klas IV LO17.05.2023r.

Zebrania z Rodzicami

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców uczniów wszystkich klas ( oprócz kl. IV LO)
o proponowanych ocenach i zachowaniu za II semestr i na koniec roku szkolnego 2022/23

– obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną,

– konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

Wychowawcy klas21.06.2023r.

17:00

Zebrania dla Rodziców uczniów wszystkich klas

- podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego 2022/23

- omówienie spraw bieżących.

Wychowawcy klas