Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  Wielka zbiórka makulatury

  „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do podręczników

„Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do podręczników

Uczniowie LO oraz szkoły branżowej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”. Wnioski o udział w programie należy składać u pedagoga szkolnego (p. Monika Dalibor – Majorczyk, gabinet 5a) do dnia 15 września 2022 roku. Kompletna dokumentacja zawiera:

- uzupełniony wniosek (załącznik do pobrania)

- kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- dowód zakupu podręczników / materiałów ćwiczeniowych (faktura, rachunek, paragon); w przypadku braku dowodu zakupu należy pobrać oświadczenie o zakupie podręczników (załącznik do pobrania), które wypełnione należy oddać wraz z pozostałymi dokumentami.

Szczegółowe informacje, dotyczące programu można uzyskać u pedagoga szkolnego.

  Dzień otwarty dla uczniów klas pierwszych SP

Dzień otwarty szkoły dla uczniów klas I Salezjańskiej Szkoły Podstawowej rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/23

29.08.2022r. godzina 17:00

- aula – rozpoczęcie spotkania z Księdzem Dyrektorem Szkół,

- zapoznanie uczniów i rodziców ze szkołą pod opieką wychowawców klas.

Wejście:

głównym wejściem do Ośrodka lub bocznym od strony parkingu przy auli.

  Zapraszamy do Szkoły Branżowej

  Nowy zawód

SPRZEDAWCA

Nowym kierunkiem kształcenia w naszej Szkole Branżowej I stopnia jest zawód sprzedawca.

Warunki przyjęcia do szkoły od 1 września 2022 roku:

· podanie w formie elektronicznej lub tradycyjnej

· orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

· dopuszczenie przez lekarza medycyny pracy do wykonywania zawodu

· pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem, pedagogiem i psychologiem

Zawód sprzedawca ma jedną kwalifikację zawodową HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Nauka zawodu połączona zostanie z zajęciami praktycznymi w sklepiku szkolnym oraz w magazynach szkolnych. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie będą odbywać praktyki w sklepach i hurtowniach.

W szkole uczniowie nauczą się zawodu na zajęciach teoretycznych takich jak podstawy handlu, BHP czy organizowanie sprzedaży towarów.
Na zajęciach praktycznych obsługa klientów prowadzona będzie z użyciem kasy fiskalnej, programu sprzedażowego oraz terminala płatniczego.

Według Barometru zawodów (www.barometrzawodow.pl ) dla województwa śląskiego na rok 2022 zawód sprzedawca jest zawodem deficytowym oznacza to, że w tym zawodzie mamy w regionie wiele wolnych miejsc pracy.

Po ukończeniu szkoły absolwenci znajdą bez problemu pracę w tym zawodzie.


  Eko - Dzień

  Zasady zamawiania i wydawania posiłków w roku szkolnym 2022/2023

Zasady zamawiania i wydawania posiłków w roku szkolnym 2022/2023  Kolejny sukces

W miniony weekend uczniowie Salezjan: Natalia Nikiel, Adam Filozof, Claudio Basaez i Mateusz Pawlica wzięli udział w Mistrzostwach Śląska Open w Gliwicach. Zawodnicy MKS Park Wodny wygrali klasyfikację medalową wśród zawodników 15- i 16-letnich. Natalia Nikiel zdobyła łącznie 11 medali w tym 9 złotych i 2 srebrne, Adam Filozof 1 brązowy medal, zarówno Claudio Basaez i Mateusz Pawlica bardzo bobrze się zaprezentowali i poprawili swoje rekordy życiowe.


  Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego

  InstaLogik

Nasz uczeń, Dorian Morys - Magiera, został laureatem III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w konkursie informatycznym InstaLogik w kategorii klas 7 SP Jednocześnie jest to najlepszy wynik w powiecie tarnogórskim.

Gratulujemy sukcesu !!!!


  Karta zgłoszeniowa do świetlicy dla klas 4-6 OratoriumKarta zgłoszeniowa do świetlicy dla klas 4-6 "Oratorium" - pobierz

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I A LO ( humanistyczna)

w roku szkolnym 2022-2023 - pobierz...


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I B LO ( bio – chem )

w roku szkolnym 2022-2023 - pobierz...


Szkolny wykaz podręczników do  klasy I B LO (matematyczno - fizycznej)

w roku szkolnym 2022-2023 pobierz.....


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I Magazynier – Logistyk

w roku szkolnym 2022-2023

Przedmioty ogólnokształcące - pobierz...


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I Kucharz

w roku szkolnym 2022-2023

Przedmioty ogólnokształcące - pobierz...


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I Sprzedawca

w roku szkolnym 2022-2023

Przedmioty ogólnokształcące - pobierz...

  XVI Powiatowy Konkurs Chemiczny

Niezmiernie nam miło poinformować, że XVI Powiatowy Konkurs Chemiczny dla szkół podstawowych wygrały Jagoda Kupilas i Aleksandra Hanke, uczennice z 8B.

Gala wręczenia nagród odbyła się 27 maja w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Były zasłużone brawa, gratulacje, narody i pyszne lody na zakończenie wydarzenia. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom.


  SUKCES PO RAZ DRUGI !!!

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 8 B Paul Minor po raz drugi został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego, organizowanego przez Śląskie Kuratorium Oświaty dla uczniów szkół podstawowych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!