Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do podręczników

„Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do podręczników

Uczniowie LO oraz szkoły branżowej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”. Wnioski o udział w programie należy składać u pedagoga szkolnego (p. Monika Dalibor – Majorczyk, gabinet 5a) do dnia 15 września 2022 roku. Kompletna dokumentacja zawiera:

- uzupełniony wniosek (załącznik do pobrania)

- kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- dowód zakupu podręczników / materiałów ćwiczeniowych (faktura, rachunek, paragon); w przypadku braku dowodu zakupu należy pobrać oświadczenie o zakupie podręczników (załącznik do pobrania), które wypełnione należy oddać wraz z pozostałymi dokumentami.

Szczegółowe informacje, dotyczące programu można uzyskać u pedagoga szkolnego.

  Dzień otwarty dla uczniów klas pierwszych SP

Dzień otwarty szkoły dla uczniów klas I Salezjańskiej Szkoły Podstawowej rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/23

29.08.2022r. godzina 17:00

- aula – rozpoczęcie spotkania z Księdzem Dyrektorem Szkół,

- zapoznanie uczniów i rodziców ze szkołą pod opieką wychowawców klas.

Wejście:

głównym wejściem do Ośrodka lub bocznym od strony parkingu przy auli.

  Zapraszamy do Szkoły Branżowej

  Nowy zawód

SPRZEDAWCA

Nowym kierunkiem kształcenia w naszej Szkole Branżowej I stopnia jest zawód sprzedawca.

Warunki przyjęcia do szkoły od 1 września 2022 roku:

· podanie w formie elektronicznej lub tradycyjnej

· orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

· dopuszczenie przez lekarza medycyny pracy do wykonywania zawodu

· pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem, pedagogiem i psychologiem

Zawód sprzedawca ma jedną kwalifikację zawodową HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Nauka zawodu połączona zostanie z zajęciami praktycznymi w sklepiku szkolnym oraz w magazynach szkolnych. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie będą odbywać praktyki w sklepach i hurtowniach.

W szkole uczniowie nauczą się zawodu na zajęciach teoretycznych takich jak podstawy handlu, BHP czy organizowanie sprzedaży towarów.
Na zajęciach praktycznych obsługa klientów prowadzona będzie z użyciem kasy fiskalnej, programu sprzedażowego oraz terminala płatniczego.

Według Barometru zawodów (www.barometrzawodow.pl ) dla województwa śląskiego na rok 2022 zawód sprzedawca jest zawodem deficytowym oznacza to, że w tym zawodzie mamy w regionie wiele wolnych miejsc pracy.

Po ukończeniu szkoły absolwenci znajdą bez problemu pracę w tym zawodzie.


  Zawód - sprzedawca


Planowany nowy zawód – SPRZEDAWCA

Od 1.września 2022r. planujemy kształcenie uczniów w Szkole Branżowej I Stopnia w nowym zawodzie SPRZEDAWCA.

Zainteresowanych prosimy o oczekiwanie na kolejne wiadomości na stronie Ośrodka.  Zasady zamawiania i wydawania posiłków w roku szkolnym 2022/2023

Zasady zamawiania i wydawania posiłków w roku szkolnym 2022/2023  Kolejny sukces

W miniony weekend uczniowie Salezjan: Natalia Nikiel, Adam Filozof, Claudio Basaez i Mateusz Pawlica wzięli udział w Mistrzostwach Śląska Open w Gliwicach. Zawodnicy MKS Park Wodny wygrali klasyfikację medalową wśród zawodników 15- i 16-letnich. Natalia Nikiel zdobyła łącznie 11 medali w tym 9 złotych i 2 srebrne, Adam Filozof 1 brązowy medal, zarówno Claudio Basaez i Mateusz Pawlica bardzo bobrze się zaprezentowali i poprawili swoje rekordy życiowe.


  Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego

  InstaLogik

Nasz uczeń, Dorian Morys - Magiera, został laureatem III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w konkursie informatycznym InstaLogik w kategorii klas 7 SP Jednocześnie jest to najlepszy wynik w powiecie tarnogórskim.

Gratulujemy sukcesu !!!!


  Nabór do I klasy SP na 2022-23

Salezjańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
w Tarnowskich Górach ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2022-23.

Regulamin naboru określa zasady i wymogi postępowania rekrutacyjnego.

Poniżej podajemy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

-regulamin naboru

-statutowe zasady…

-regulamin świetlicy

-podanie

-karta świetlicy

-załącznik nr 1

-załącznik nr 2

-załącznik nr 3

-załącznik nr 4

-załącznik nr 5

-załącznik nr 6

-załącznik nr 7

-oświadczenie o przetwarzaniu danych

-zgodna na wizerunek  Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I A LO ( humanistyczna)

w roku szkolnym 2022-2023 - pobierz...


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I B LO ( bio – chem )

w roku szkolnym 2022-2023 - pobierz...


Szkolny wykaz podręczników do  klasy I B LO (matematyczno - fizycznej)

w roku szkolnym 2022-2023 pobierz.....


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I Magazynier – Logistyk

w roku szkolnym 2022-2023

Przedmioty ogólnokształcące - pobierz...


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I Kucharz

w roku szkolnym 2022-2023

Przedmioty ogólnokształcące - pobierz...


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I Sprzedawca

w roku szkolnym 2022-2023

Przedmioty ogólnokształcące - pobierz...

  XVI Powiatowy Konkurs Chemiczny

Niezmiernie nam miło poinformować, że XVI Powiatowy Konkurs Chemiczny dla szkół podstawowych wygrały Jagoda Kupilas i Aleksandra Hanke, uczennice z 8B.

Gala wręczenia nagród odbyła się 27 maja w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Były zasłużone brawa, gratulacje, narody i pyszne lody na zakończenie wydarzenia. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom.


  SUKCES PO RAZ DRUGI !!!

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 8 B Paul Minor po raz drugi został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego, organizowanego przez Śląskie Kuratorium Oświaty dla uczniów szkół podstawowych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!


  Konkurs wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii

KONKURS O KULTURZE WIELKIEJ BRYTANII

(EDYCJA 2022– WIELKA BRYTANIA)

Serdecznie zapraszamy uczniów klas szkół podstawowych oraz uczniów klas szkół średnich do wzięcia udziału w KONKURSIE O KULTURZE WIELKIEJ BRYTANII (edycja 2022 – Wielka Brytania) w dwóch kategoriach:

I kategoria – klasy od IV do VII szkoły podstawowej - wykonanie pracy plastyczne na jeden z poniższych tematów:

  1. The best of the best – najsłynniejsi Brytyjczycy

  2. Brytyjska rodzina królewska – kto jest kim?

II kategoria – klasy VIII szkoły podstawowej i klasy LO - przygotowanie prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu na jeden z poniższych tematów:

  1. Typowy Polak i typowy Anglik – o stereotypach.

  2. Angielskie zwyczaje i tradycje.

Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/1vSQjtYqMbjAkNSD14GM5aeKJUFOABo5N/view?usp=sharing