Facebook

Szkoła Podstawowa

Wiadomości dotyczące szkoły podstawowej

  Nauka języka mniejszości narodowej

Wniosek o objęcie nauką języka mniejszości narodowej - pobierz

Rezygnacja z objęcia nauką języka mniejszości narodowej - pobierz

  Wypożyczanie podręczników

Umowa użyczenia - pobierz

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

w Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Tarnowskich Górach - pobierz