Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  Uwaga - dotyczy naboru do Szkoły Podstawowej

W związku z otrzymany informacjami od rodziców oraz przedszkoli informujemy:

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, dostarczonej przez przedszkole można przekazać w formie wydrukowanego skanu pisma.

Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego można dostarczyć po ukończeniu przedszkola.

  „Polszczyzna? Jestem na tak!”

10 marca 2020 r. w naszej szkole odbył się już po raz 5 projekt „Polszczyzna? Jestem na tak!”. W jego ramach p. dr Izabela Kaczmarzyk z Akademii Ignatianum w Krakowie wygłosiła interesujący wykład pt. Wszystkie drogi prowadzą nad Morze Śródziemne..., czyli o językowym dziedzictwie kultury antycznej”. Następnie uczniowie szkół podstawowych z powiatu tarnogórskiego napisali dyktando. Laureatami konkursu ortograficznego byli: Julianna Paduch ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach (1 miejsce), Marek Piotrowski również ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach (2 miejsce), Marta Pokluda ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach (3 miejsce). Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy,a laureatom składamy gratulacje!


  Paul Zwycięzca!

Z dumą i wielką radością informujemy, że uczeń klasy 6 B Paul Minor został zwycięzcą XX Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych, który odbył się 21 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. W swej kategorii wiekowej (klasy IV- VI SP)Paul rywalizował z 22 młodymi adeptami sztuki recytatorskiej, prezentując wiersz Juliana Tuwima oraz fragment prozy J. Delaneya.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych równie udanych wystąpień!


  Spotkanie z pułkownikiem

9 stycznia w naszej Szkole miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Płk Piotr Gąstał, były dowódca elitarnej Jednostki Wojskowej Grom przyjął zaproszenie i przyjechał do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tarnowskich Górach aby wygłosić prelekcję, jak się okazało nie tylko o życiu operatora Gromu.

Pułkownik rozpoczął swój wykład od przedstawienia historii swojej jednostki, następnie przeszedł do zasad rekrutacji i codziennego życia żołnierza Gromu. Wszystkich historii z misji na Haiti, w Afganistanie czy Iraku uczniowie słuchali z wyraźnym zainteresowaniem i podziwem. Kolejnym punktem spotkania były pytania, w których młodzież pytała o różne aspekty ponad 20 letniej służby pułkownika, aby pod koniec móc się sprawdzić w konkursie wiedzy o tej elitarnej jednostce.


Na zakończenie, każdy z uczestników miał chwilę aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z naszym wyjątkowym gościem i wziąć do reki prawdziwy karabin M4. Była to niesamowita lekcja patriotyzmu, najwyższych wartości i determinacji, bo jak powiedział płk. Piotr Gąstał: Kiedy nie ma już siły w nogach, ta siła jest w głowie, trzeba wykrzesać z siebie to drugie "ja". Ta siła drzemie też w was i nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że w sytuacjach krytycznych potraficie z siebie wydobyć dużo więcej.Spotkanie to na długo pozostanie w naszej pamięci i z niecierpliwością spoglądamy w przyszłość z nadzieją, że nie było to ostatnie spotkanie z tak wybitną i zasłużoną postacią jak Płk. Piotr Gąstał.

  DISCOVER CANADA 2020

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Językowego DISCOVER CANADA 2020 miło nam zakomunikować, że uczennica kl. IB naszego Liceum Ogólnokształcącego Jaśmina Tarkowska, została zakwalifikowana (jako jedna z 3 osób z obszaru Tarnowskie Góry, Bytom i Piekary Śląskie) do udziału w półfinale wyżej wymienionych zmagań. Pieczę merytoryczną nad konkursem sprawuje Uniwersytet Śląski i jego Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

Organizatorzy DISCOVER CANADA 2020 serdecznie gratulują wszystkim, a szczególnie tym 74 młodym ludziom, którzy spośród ponad 1000 uczestników, znaleźli się w półfinale. Życzymy dalszych sukcesów.


  Dni otwarte odwołane

Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się i organizowaniu gromadzeń dni otwarte szkoły zostały odwołane.
  Informacja w sprawie obchodów 20-lecia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

     Na dzień 20 marca 2020 roku w Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowane były uroczystości z okazji 20-lecia istnienia Ośrodka. W związku z decyzją o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty obchody te zostają odwołane.

Tą drogą pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie.


Ks. Leszek Król

Dyrektor Naczelny SOSW


  Nabór do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Salezjańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w S.O.S.W w Tarnowskich Górach rozpoczyna nabór do klas pierwszych SP.
Ze strony internetowej szkoły lub Facebooka pobieramy:

• Prośbę o udzielenie informacji na temat postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Tarnowskich Górach. - https://drive.google.com/open…

Na wskazany, przez zainteresowanych rodziców, adres mailowy zostaną przesłane informacje, dokumenty i formularze niezbędne przy naborze do szkoły oraz terminy rekrutacji.
Formularz prośby o udzielenie informacji jest możliwy do pobrania również w formie papierowej w następujących miejscach w S.O.S.W:
- sekretariat
- recepcja
- świetlica klas I – III
- recepcja przychodni rehabilitacyjnej

Dokumenty dotyczące naboru:

• Regulamin naboru - https://drive.google.com/open…
• Wniosek - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 1 - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 2 - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 3 - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 4 - https://drive.google.com/open…
• Załącznik 5 - https://drive.google.com/open…
• Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - https://drive.google.com/open…
• Zgoda na przetwarzanie wizerunku - https://drive.google.com/open…

  Ranking Perspektyw

Miło mi zakomunikować, że nasze liceum ogólnokształcące w rankingu Perspektyw na 2020 jest 2 szkołą ogólnokształcącą w Tarnowskich Górach.

Sumienna praca w ubiegłym roku szkolnym sprawiła, że w ogólnym rankingu ogólnopolskim przesunęliśmy się o ponad 50 miejsc do przodu. Podziękowania dla naszych uczniów i ich profesorów.

Wielka radość.


  MISTRZYNI I PATRIOTKA

       10 grudnia br. uczennica naszej szkoły Alicja Barczyk na co dzień uczęszczająca do klasy 2 A/C LO miała zaszczyt pojechać do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie i otrzymać tam nagrodę za udział w konkursie „Mistrzowie i Patrioci”.

Konkurs dla uczniów "Mistrzowie i patrioci" organizowany przez Fundację Instytut Łukasiewicza miał na celu upowszechnienie wiedzy o wybitnych postaciach polskiego sportu zaangażowanych w kluczowe momenty narodowej historii. Wzięło w nim udział ponad 1,2 tys. prac z kilkuset szkół w całym kraju. Wyłoniono 65 najlepszych prac konkursowych, których autorzy otrzymali nagrody oraz wyróżnienia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia wręczone podczas wtorkowej uroczystości.

Wśród laureatów pojawiła się Alicja Barczyk, która za swoją pracę otrzymała wyróżnienie 3 stopnia. Przed samym uroczystym wręczeniem nagród Alicja miała okazję, zobaczyć Belweder do środka, sale Orderu Orła Białego z wyeksponowanymi insygniami władzy państwowej, salę kolumnową, zimowy ogród czy nawet wyciszyć się chwilę w kaplicy prezydenckiej.

W trakcie oficjalnej części spotkania, po krótkim wstępie Głowy naszego Państwa Alicja została zaproszona na środek Sali kolumnowej po odbiór nagrody z rąk Prezydenta RP oraz Pani Minister Sportu Danuty Dmowskiej- Andrzejuk. Cała ceremonia odbyła się bardzo uroczyście i doniośle, a następnie laureaci mieli okazję zadać kilka pytań Prezydentowi oraz z robić sobie z mim pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie wizyty na Krakowskich Przedmieściach został zaserwowany obiad w ogrodzie zimowym, na którym nasza uczennica mogła wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami konkursu z całej Polski.

Serdecznie gratulujemy Alicji i życzymy dalszych sukcesów, a poniżej przedstawiamy pracę, która to umożliwiła Ali wziąć udział w tak wyjątkowym wydarzeniu oraz kilka zdjęć z tego dnia.


Link do zobaczenia pracy ........ pobierz

  Zmienione zasady naboru do klasy I SP na rok szkolny 2020-21

Zmienione zasady naboru do klasy I SP na rok szkolny 2020-21

W związku z zaistniałą pandemią, zostały zmienione niektóre punkty regulaminu naboru do klasy Pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020-21.

Komisja rekrutacyjna będzie odbierała kompletne dokumenty, wyłącznie w formie papierowej, przy głównym wejściu do budynku Ośrodka.

W czasie przekazywania dokumentów prosimy o zachowanie wymaganej odległości miedzy sobą ( 2 m).

Ulegają zmianie terminy przyjmowania dokumentów

4.05.2020r. – w godzinach 15:00 – 18:00

5.05.2020r. – w godzinach 9:00 – 12:00

6.05.2020r. –w godzinach 15:00 – 18:00

Wymagane dokumenty do naboru do klasy pierwszej:

1. wniosek o przyjęcie (wyłącznie wg wzoru),

2. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, sporządzonej przez przedszkole,

3. zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

Czytaj więcej po naciśnięciu znaczka u góry okna


4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

( według podanego wzoru),

5. opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (jeżeli kandydat taką posiada),

6. orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli kandydat taką posiada),

7. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (jeżeli kandydat taką posiada),

8. zaświadczenie lekarskie - w przypadku choroby przewlekłej lub/i stosowania leków stałych,

9. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),

10. karta badania profilaktycznego dziecka z przychodni lekarskiej

( kartę można donieść po przyjęciu ucznia do szkoły).

W przypadku identycznej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

W obecnej sytuacji zdjęcia kandydatów oraz karty badań profilaktycznych można donieść w późniejszym terminie, nie są wymagane w komplecie dokumentacji do rekrutacji.

  Konkurs - "Tradycyjne ozdoby wielkanocne"

Regulamin konkursu - https://drive.google.com/open…


Bluzy SOSW close open_in_new

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zostały przygotowane bluzy dla uczniów SOSW. Oto wzory do wyboru. Więcej informacji u opiekuna Samorządu Uczniowskiego - Pani prof. Magdaleny Domin.Bluzy SOSW more_vert Read More
Orszak Trzech Króli 2020 close open_in_new

Orszak Trzech Króli 2020 more_vert insert_link Read More