Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  Wykaz podręczników dla klasy I A DR Szkoła Branżowa

Szkolny wykaz podręczników dla klasy I A DR SB po P

w roku szkolnym 2020-2021

przedmioty ogólnokształcące


Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

Religia

Nie kupować

-

-

-

J. polski

A. Klimowicz, J. Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa pierwsza

Nowa Era

1025/1/2019

J. niemiecki

Genau Plus 1 - Podręcznik oraz ćwiczenia

Klett

1029/1/2019

Historia

Stanisław Zając

Dziś historia 1 dla branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec

1023/1/2019

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

B.Jakubik, R.Szymańska

Biologia 1 dla szkół branżowych I stopnia, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Operon

1072/1/2019

Matematyka

Karolina Wej, Wojciech Babiański

To się liczy!
Podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia

Nowa Era

967/1/2019

Informatyka

W. Hermanowski

Informatyka. Klasa I SB I stopnia

1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nie kupować

--

--

-

  Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest uczniom, posiadającym orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego:

• słabowidzącym

• niesłyszącym

• słabosłyszącym

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród

tych, wymienionych wyżej.

Pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów

edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest:

• uczniom wymienionym wyżej, uczęszczającym w tym roku szkolnym do branżowej szkoły I

stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana

uczniom:

• Klasy 3 branżowej szkoły I stopnia

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego

udzielana jest uczniom:

• uczęszczającym do klas 1 i 2 branżowej szkoły I stopnia.

Pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia. Wypełnione wnioski

składać należy u pedagoga lub psychologa szkolnego do dnia 15 września 2020 r.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, paragon,

rachunek lub oświadczenie o zakupie.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków

tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w

latach 2020-2022.

Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z psychologiem lub pedagogiem

szkolnym.


Wniosek o dofinansowanie możesz pobrać tutaj....

  Dziękujemy

  Materiały dla maturzystów

Szanowni Maturzyści

Pod linkiem zamieszczonym niżej umieszczono prezentację z informacjami o przebiegu tegorocznej matury dla naszych absolwentów oraz wszystkich zdających maturę w naszej szkole.

Zobacz prezentację.

  Nabór do szkół ponadpodstawowych

W dniu 11.05.2020 r. rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych.

Nabór będzie organizowany przez system VULCAN. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana w dniu 11 maja natomiast harmonogram rekrutacji zostanie zamieszczony w systemie po podaniu go przez MEN.

Logowanie do systemu dokonuje się na stronie: slaskie.edu.com.pl

W systemie znajduje się pełna oferta naszych szkół.

Regulamin naboru do szkół w SOSW można pobrać tutaj.  Wykaz podręczników dla klas pierwszych B - ML i C - KU Szkoła Branżowa

Szkolny wykaz podręczników dla klas:

I B M-L SB po P

I C KU SB po P

w roku szkolnym 2020-2021

przedmioty ogólnokształcące


Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

Religia

Nie kupować

-

-

-

J. polski

A. Klimowicz, J. Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa pierwsza

Nowa Era

1025/1/2019

J. angielski

Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski

Focus 1 Second edition + zeszyt ćwiczeń Focus 1

Pearson

SPP: 948/1/2019; NPP: 947/1/2019

Historia

Stanisław Zając

Dziś historia 1 dlabranżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec

1023/1/2019

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

B.Jakubik, R.Szymańska

Biologia 1 dla szkół branżowych I stopnia, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Operon

1072/1/2019

Matematyka

Karolina Wej, Wojciech Babiański

To się liczy!
Podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia

Nowa Era

967/1/2019

Informatyka

W. Hermanowski

Informatyka. Klasa 1 SB I stopnia

1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nie kupować

-

-

-

  WRĘCZANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH – MATURA 2020

Szanowni Maturzyści,


w dniu 11 sierpnia o godzinie 12.00 w sekretariacie szkoły będzie można odebrać świadectwo maturalne.

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku, zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie, zabrania własnego długopisu.

  “Park między pokoleniami” zwalnia młodzież z teorii.

Park między pokoleniami” to piątka uczniów naszego liceum: Karolina Urban, Zofia Kocik, Dominika Domogała, Kamil Pawlica, Bartosz Krawiec, którzy wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie “Zwolnieni z Teorii”, w ramach której uczniowie  i studenci z całego kraju realizują własne projekty społeczne. Nasi Uczniowie zaplanowali szereg akcji skierowanych do pacjentów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji “Repty”.

W Ogólnopolskim rankingu szkół nasz szkoła zajęła znaczące 98 miejsce na 289 szkół startujących w całej Polsce.

Wielkie gratulacje, ponieważ nasi uczniowie zajęli 1 miejsce, wśród szkół w Tarnowskich Górach startujących w projekcie.  Chwalimy się sukcesami

W lutym bieżącego roku odbyły się dwa prestiżowe konkursy taneczne, w których brała udział uczennica kl. 7A SP Nicole Bosz.

W Beskidzkim Festiwalu Tańca w Kętach Nicole zajęła 1 miejsce, rywalizowała z 35 solistkami!

W konkursie RythmStyle, który odbywał się w Jaworznie, zajęła miejsce 3.

Nicole przygotowywała

P. Marzena Kobryń

Gratulujemy sukcesów i jesteśmy dumni z Nicole


  Finalista


Jesienią chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w matematyczno-informatycznym konkursie instaLogik. Do kolejnych etapów konkursu przygotowywali się samodzielnie z otrzymywanych materiałów. Testy rozwiązywali online. Najlepsze wyniki osiągnął uczeń klasy 5 a Dorian Morys Magiera uzyskując tytuł finalisty na szczeblu ogólnopolskim. GRATULUJEMY.


  Zebrania z rodzicami

Zebrania z Rodzicami – rok szkolny 2020-2128.08.2020r.

16:30

Zebranie z Rodzicami klas 1 SP

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne).

Obecność jednego rodzica do danego ucznia.

Przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku, zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

28.08.2020r.

17:30

Zebranie z Rodzicami klas 4 SP

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne).

Obecność jednego rodzica do danego ucznia.

Przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku, zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

31.08.2020r.

17:00

Zebranie z Rodzicami klas 1 SB, 1 LO

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne).

Obecność jednego rodzica do danego ucznia.

Przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku, zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

  Lista podręczników

Uwaga: aktualna lista podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana po 17.08.2020 r.

  Międzynarodowy Dzień Dziecka

  Informacje dla kandydatów do Szkoły Branżowej z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego

Informacje dla kandydatów do Szkoły Branżowej z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego

Wszyscy kandydaci proszeni są o rejestrację w systemie Naboru Elektronicznego

slaskie.edu.com.pl

Podczas naboru jednym z punktów będzie rozmowa z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, przeprowadzona, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, osobiście przy zachowaniu środków ochronnych lub za pomocą środków telekomunikacji.

W razie pytań, wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt z ks. Tomaszem Rutkowskim Mail: dyrektor.sposw@gmail.com

Tel. (+48) 609 638 285

Informacje dla kandydatów chcących zamieszkać w internacie w roku szkolnym 2020/21:

W internacie mogą zamieszkać uczniowie szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia, Technikum) zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni.

Nabór do internatu prowadzony jest na podstawie wypełnionego Kwestionariusza i podania wg wzoru ze strony: https://sposw.salezjanie.pl/informacje

Następnie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami. W zależności od sytuacji epidemiologicznej będzie to spotkanie osobiste przy zastosowaniu środków ochrony lub spotkanie za pomocą środków telekomunikacji.

Wypełniony kwestionariusz i podanie, a także wszelkie pytania prosimy kierować do ks. Tomasza Rutkowskiego: Mail: dyrektor.sposw@gmail.com

Tel. (+48) 609 638 285