Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  EKO - PARK - głosowanie

EKO PARK - ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach, zgłoszony przez GCR Repty.

Infrastruktura powstała dzięki realizacji tego projektu w bezpośredniej bliskości naszej placówki posłuży również społeczności naszego Ośrodka, a w szczególności uczniom naszych szkół.

Zwracamy się z szczególną prośbą o wsparcie tego dzieła i zagłosowanie na w/w projekt.

Możemy to czynić od 01-19.09.2021r.

Szczegóły dot. sposobu głosowania znajdziemy w folderze reklamującym to dzieło, folder w załączeniu.

Uwaga: w głosowaniu mogą brać udział również dzieci pod opieką dorosłych.

Folder : pobierz
   Dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2021”

Uczniom, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych. Szczegółowe informacje, dotyczące udziału w programie oraz wymagane dokumenty znajdują się do pobrania niżej:

1. Wniosek rodzica o dofinansowanie: pobierz.........

2. Informacja dla rodziców: pobierz...........

3. Oświadczenie o zakupie: pobierz...........

  Przyroda w kolorach


Dnia 11 czerwca b.r. Uczeń klasy I B/C LO Szymon Harazim zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym-PRZYRODA W KOLORACH 2021 w kategorii: formy przestrzenne. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie. Serdeczne GRATULACJE!  Informacje dla kandydatów - mieszkańców internatu

Informacje dla kandydatów chcących zamieszkać w internacie w roku szkolnym 2021/22:

W internacie mogą zamieszkać uczniowie szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia,) zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni.

Nabór do internatu prowadzony jest na podstawie wypełnionego Kwestionariusza i podania wg wzoru ze strony: https://sposw.salezjanie.pl/informacje

Następnie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami. W zależności od sytuacji epidemiologicznej będzie to spotkanie osobiste przy zastosowaniu środków ochrony lub spotkanie za pomocą środków telekomunikacji.

Wypełniony kwestionariusz i podanie, a także wszelkie pytania prosimy kierować do ks. Tomasza Rutkowskiego: 609 638 285

Mail:Tomasz.Rutkowski@edukacja-salezjanie.pl

  Gratulacje dla Martyny

Uczennica klasy 6A, Martyna Draus, otrzymała w Roku Szkolnym 2020/2021 STYPENDIUM GMINY ŚWIERKLANIEC za wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2019/2020. GRATULUJEMY, życzymy kolejnych osiągnięć.


  Kiermasz podręczników

Kiermasz książek odbędzie się we wtorek 7 września oraz w środę 8 września na przerwach 20- minutowych w sali F202 - opisany komplet podręczników proszę złożyć w sali F202 u Pani Magdaleny Domin

UWAGA: kiermasz organizowany jest dla uczniów klas licealnych oraz szkoły branżowej  Zasady zamawiania, zakupu i wydawania posiłków

Szczęść Boże,

Zbliża się początek nowego roku szkolnego. Wzorem lat ubiegłych uczniowie SOSW będą mogli korzystać z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

W załączeniu przesyłam "Zasady zamawiania, zakupu i wydawania posiłków dla uczniów i pracowników SOSW w Tarnowskich Górach", które obowiązują od 1 sierpnia 2021 roku.

Sposób zamawiania (za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz opłacania (po zakończeniu miesiąca) obiadów pozostaje bez zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zgodnie z zasadami od 16 sierpnia 2021 za pośrednictwem poczty elektronicznej (posilki@edukacja-salezjanie.pl) można składać zamówienia "abonamentowe". Karty abonamentowe na obiady zamówione przed 28 sierpnia 2021 zostaną rozdane w dniu rozpoczęcia roku szkolnego przez wychowawców klas. Karty abonamentowe na obiady zamówione po 27 sierpnia 2021 będzie można odebrać w kasie Ośrodka od 2 września 2021.

Jednocześnie chcę poinformować, że możliwe jest zamówienie obiadów na wynos dla osób, które nie są uczniami lub pracownikami SOSW w cenie 12 zł za jeden posiłek.

Zamówienia na taki obiad można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie na adres: catering@edukacja-salezjanie.pl.

Z poważaniem,

ks. Leszek Król

dyrektor naczelny


Zasady zamawiania, zakupu i wydawania posiłków - pobierz.....

  Zebranie rodziców

Szanowni Państwo,


dnia 9.06.2021r. (środa) o godzinie 17:00, w auli SOSW odbędzie się zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/22.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi prosimy o zachowanie bezpieczeństwa w pomieszczeniach i obecność tylko jednego rodzica przyjętego ucznia.


Z poważaniem

Dyrektor Szkół

Ks. Dariusz Kułan

  Informacje dla kandydatów do Szkoły Branżowej

Informacje dla kandydatów do Szkoły Branżowej z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego

Wszyscy kandydaci proszeni są o rejestrację w systemie Naboru Elektronicznego

slaskie.edu.com.pl

Podczas naboru jednym z punktów będzie rozmowa z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, przeprowadzona, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, osobiście przy zachowaniu środków ochronnych lub za pomocą środków telekomunikacji.

W razie pytań, wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt z ks. Tomaszem Rutkowskim

Mail: Tomasz.Rutkowski@edukacja-salezjanie.pl

Tel. (+48) 609 638 285

  Finalista

Uczeń klasy 6 A, Dorian Morys - Magiera, uzyskał tytuł FINALISTY na szczeblu ogólnopolskim, w kategorii klas 6 SP, w II edycji trzyetapowego ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno - Informatycznego InstaLogik 2020/2021. GRATULUJEMY i życzymy następnych sukcesów.  Zebrania z rodzicami

Zebrania z Rodzicami naszych uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021—2022


1.09.2021r. ( środa)

--------------------------------------------------------------------------

* 17:00 - Zebranie z Rodzicami klas: 1 A, 1 B SP, 4C SP - spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- po spotkaniu z dyr. szkół spotkanie z Wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.


3.09.2021r. ( piątek )

--------------------------------------------------------------------------

* 17:00 - Zebranie z Rodzicami klas 1, 2, 3 SB i 1 LO

- Rodzice uczniów kl. 1 SB, 1 LO spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula), następnie z wychowawcami klas;

* 17:00- Rodzice uczniów kl. 2 SB, 3 SB spotkanie z Wychowawcami klas w salach lekcyjnych


8.09.2021r. ( środa)

--------------------------------------------------------------------------

* 17:00 - Zebranie z Rodzicami klas: od 2- 8 Szkoły Podstawowej oraz kl. od 2 -3 Liceum Ogólnokształcącego z Wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2021


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I A, B, C LO ( humanistyczny / mat-fiz /biol-chemiczny)

w roku szkolnym 2021-2022 - pobierz..........


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I B M-L SB po SP w roku szkolnym 2021-2022

przedmioty ogólnokształcące - pobierz .........


Szkolny wykaz podręczników dla klasy I C KU SB po  SP w roku szkolnym 2021-2022

przedmioty ogólnokształcące - pobierz.........

  Informacja o formularzach wniosku i oświadczeniach do ZFŚŚ.

Informacja o formularzach wniosku i oświadczeniach do ZFŚŚ.

Termin składania w dziale płac wypełnionych wniosków i oświadczeń przez osoby zainteresowane takim dofinansowaniem dla emerytowanych pracowników SOSW upływa 31 maja 2021 roku.


Pobierz wniosek:.......

Pobierz oświadczenie:..........


  Nabór do Liceum i Szkoły Branżowej


Dyrekcja Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach ogłasza nabór do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej na rok szkolny 2021/2022.


Regulaminy naboru do poszczególnych szkół można pobrać niżej:

1. Regulamin naboru do Liceum Ogólnokształcącego:pobierz......

2. Regulamin naboru do Szkoły Branżowej: pobierz .......