Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  Rodzinny konkurs na RÓŻANIEC

„Różaniec – to skarb, który trzeba odkryć"

Jan Paweł II


Rodzinny konkurs na RÓŻANIEC

dla uczniów klas 1 – 3


Ogłaszamy konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC!

W celu zaangażowania jak najliczniejszej grupy dzieci i ich rodzin oraz głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w Kościele, a także w naszych rodzinnych domach, ogłaszamy konkurs na wykonanie najpiękniejszego różańca.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u dzieci. Celem jest również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

REGULAMIN KONKURSU:

Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie. Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły na wykonanie różańca.


Prace należy składać do 21 .10 2019 r. u siostry Emanueli.

· W konkursie mogą wziąć udział dzieci klas 1, 2 i 3 naszej szkoły podstawowej.

· Różańce mogą być wykonane dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie.

· Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie różańca (np. muszelki, fasolki, masę solną, chrupki, koraliki oraz wiele innych). Liczę na oryginalność i pomysłowość.

· Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, klasa i z kim różaniec został wykonany.

· Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

· Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 28-ego października 2019 roku.


  Konkurs na logo Szkoły z okazji 20-lecia


     Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i rodziców do konkursu na opracowanie symbolu graficznego naszej szkoły (logo).

Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach będzie obchodził 20 - lecie swego istnienia.

Chcielibyśmy móc poszczycić się własnym symbolem oddającym charakter naszej placówki. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na logo szkoły. Niech Wasza twórczość stanie się znakiem SOSW.


Regulamin konkursu: pobierz....

  Lista podręczników do LO i SB na rok szkony 2019/2020

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z listą podręczników do Liceum Ogólnokształcącego na nowy rok szkolny 2019/2020.

Lista podręczników do klasy I LO po Gimnazjum - kliknij tutaj.


Lista podręczników do klasy I LO  po Szkole Podstawowej - kliknij tutaj.


Lista podręczników do klasy II LO - kliknij tutaj.


Lista podręczników do klasy III LO - kliknij tutaj.


Lista podręczników do Szkoły Branżowej po Gimnazum - kliknij tutaj.


Lista podręczników do Szkoły Branżowej po Szkole Podstawowej - kliknij tutaj.