Facebook

Zebrania w roku szkolnym 2020/2021

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
more_vert

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2019-09-12    local_offer Tags:
No tags

Zebrania rodziców w roku szkolnym
2020/2021

31.08.2020r.

16:30

Zebranie z Rodzicami klas 1 SP, 4 SP – on-line

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół

Ks. Dyrektor

Wychowawcy kl. 1, 4 SP

31.08.2020r.

17:30

Zebranie z Rodzicami klas 1 SB, 1 LO – on-line

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół

Ks. Dyrektor

Wychowawcy kl. 1 SB, 1 LO

9.09.2020r.

17:00

Zebranie z Rodzicami klas 2, 3 SP

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne)

Ks. Dyrektor

Wychowawcy kl. 2, 3 SP

9.09.2020r.

18:00

Zebranie z Rodzicami klas 5, 6, 7, 8 SP

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne)

Ks. Dyrektor

Wychowawcy kl. 5-8 SP

11.09.2020r.

16:30

Zebranie z Rodzicami klas 4 SP

- spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne)

Wychowawcy kl. 4 SP

16.09.2020r.

17:00

Zebranie z Rodzicami klas 2, 3 LO

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne)

Ks. Dyrektor

Wychowawcy kl. 2-3 LO

25.09.2020r.

17:00

Zebranie z Rodzicami klas 2, 3 SB

- spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół oprócz kl. I SB ( aula)

- spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne).

- klasy I SB rozpoczyna spotkanie o 17:00 z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

- Ks. Dyrektor

Wychowawcy kl. 2-3 SB

30.09.2020r.

17:30

Zebranie z Rodzicami w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych – on-line:

kl. 8 SP – organizacja egzaminu ósmoklasisty

kl. III LO - organizacja egzaminu maturalnego

kl. III SB - organizacja egzaminu zawodowego

z-ca dyr. Danuta Wyderka

ks. dyr. Dariusz Kułan

z-ca dyr. Andrzej Nowak


11.12.2020r.

Wszystkie klasy - Informacja dla Rodziców

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców wszystkich klas o zagrożonych oceną niedostateczną na I semestr:

17:30 – obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych

17:30 – konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa

Wychowawcy klas


20.01.2021r.

17:30

Wszystkie klasy- Zebrania z Rodzicami

Zebranie Rodziców uczniów wszystkich klas – podanie informacji o wynikach nauczania za I semestr 2020-21 oraz omówienie spraw bieżących

Wychowawcy klas

26.03.2021r.

17:30

Zebranie dla Rodziców klas III LO

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców uczniów kl. III LO zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego:

– obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych

– konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa

Wychowawcy klas III LO

28.04.2021r.

17:30

Zebranie dla Rodziców klas III LO

Zebranie Rodziców uczniów klas III LO – podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego 2020-21 oraz omówienie spraw bieżących.

Wychowawcy klas III LO

21.05.2021r.

17:30

Zebrania z Rodzicami - wszystkie klasy ( oprócz III LO)

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego. Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen rocznych oraz zachowania.

– Obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych

– Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa

Wychowawcy klas

16.06.20201r.

17:30

Zebrania z Rodzicami - wszystkie klasy

Zebranie Rodziców uczniów wszystkich klas– podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego 2020-21 oraz omówienie spraw bieżących.

Wychowawcy klas