Facebook

Zebrania w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
more_vert

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2019-09-12    local_offer Tags:
No tags

Zebrania rodziców w roku szkolnym
2019/2020

29.08.2019r.

17:30

- Zebranie Rodziców klas I i IV SPz Dyrektorem Szkoły;
-Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

30.08.2019 r.

17:30

- Zebranie Rodziców klas VII Salezjańskiej Szkoły Podstawowejz Dyrektorem Szkoły;
-Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

6.09.2019r.

17:00

- Zebranie Rodziców klas VIII SP i III LOz Dyrektorem Szkoły;
-Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

6.09.2019r.

17:45

- Zebranie Rodziców klas I LO i I SBz Dyrektorem Szkoły;
-Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

6.09.2019r.

17:30

- Zebranie Rodziców klas II, III, VI SP, II LO, oraz II – III SB
-Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

27.09.2019 r.

Zebranie Rodziców z dyrekcją szkoły w sprawie organizacji egzaminów:

- 18:00 - kl. VIII SP -organizacja sprawdzianu ósmoklasisty - P. D. Wyderka

- 18:00 - kl. III LO - organizacja egzaminu maturalnego - ks. dyr. D. Kułan

- 18:00 - kl. III ZSZ - organizacja egzaminu zawodowego - P. A. Nowak

22.11.2019r

Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców wszystkich klas

(oprócz kl. I – V SP ) ozagrożonych oceną niedostateczną na I półrocze,
-17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych,

- 17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

22.11.2019r.

Dotyczy Rodziców uczniów kl. I - V:

17:30 -Zebranie Rodziców zwychowawcami klas. Omówienie postępów w nauce oraz spraw bieżących.

10.01.2020 r.

17.30- Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas - podanie informacji o wynikach nauczania w I semestrze 2019-20 oraz omówienie spraw bieżących3.04.2020r.

Dotyczy Rodziców uczniów kl. I - V:

17:30 -Zebranie Rodziców zwychowawcami klas. Omówienie postępów w nauce oraz spraw bieżących.

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku.
- Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen rocznych.
- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.
-17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

17.04.2020r.

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

17.30- Zebranie rodziców uczniów kl. III LO - podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego. Omówienie spraw bieżących

8.05.2019 r.

Dotyczy Rodziców wszystkich klas:

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku,
- Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen rocznych.
- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.
- 17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

19.06.2020r.

Dotyczy Rodziców wszystkich klas:

17.30- Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas - podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego. Omówienie spraw bieżących