Facebook
more_vert

Sieć antysmogowa

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2022-11-21    local_offer Tags:
No tags

„ESA dla OSE”

Wchodząc głównym wejściem do budynku szkoły możecie dowiedzieć się, jaki jest stan powietrza w okolicy. Miernik jakości powietrza wraz z tablicą LED do wyświetlania wyników pomiarów stanu powietrza zostały zamontowane w ramach udziału naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „1200 czujników smogu”. Dołączając do akcji Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, nie tylko możemy monitorować dla Was jakość powietrza w okolicy szkoły, ale również dzięki zaplanowanym zajęciom edukacyjnym podnosić wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza i zwiększać świadomość w zakresie przeciwdziałania im.
Według rekomendacji WHO z 2021 roku dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego PM2,5 nie powinny przekraczać15µg/m³ na dobę.

Dane pomiarowe podające aktualną wartość stężenia pyłu PM10 i PM2,5 na zewnątrz budynku będą publikowane na stronie organizatora akcji esa.nask.pl (można sprawdzać na bieżąco klikając w link)

OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

ESA - Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa objęty jest patronatem Ministerstwa Cyfryzacji