Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  Konkurs ortograficzny

21 listopada w naszym ośrodku odbyła się XVI edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Wzięło w niej udział 52 uczniów wszystkich typów szkół. Teksty, nad którymi trudzili się uczestnicy, były zróżnicowane i uwzględniały różny poziom językowej sprawności piszących. Dziś mogliśmy poznać finalistów i laureatów. W kategorii klasy młodsze szkoły podstawowej najlepszymi okazali się: Franciszek Łosik, Martyna Draus, Alicja Matysik. Wśród starszych uczniów SP najlepsi to: Aleksandra Grabowska, Amelia Kobryń oraz Aleksandra Hanke. Wśród starszej młodzieży laureatami okazali się: Zofia Kocik, Filip Dulak i Jagoda Głogowska.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję już za rok!

Sabina Kocik i Paula Gotszlich.


  Konkurs na najpiękniejszy wieniec

Konkurs rodzinny

na najpiękniejszy

wieniec adwentowy

dla kl. 4-8

  1. Organizatorem konkursu jest Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach.

  2. Celami konkursu są:

  • propagowanie tradycji i kultury polskiej związanej z wydarzeniami kalendarza liturgicznego,

  • rozwój talentów artystycznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

  • pobudzanie wyobraźni dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

  • czerpanie radości ze wspólnej rodzinnej pracy.

Pełną treść regulaminu znajdziesz tutaj...

  Kraków

        8 października klasa maturalna zwiedzała Kraków. Po ciekawych warsztatach w Muzeum Narodowym pojechaliśmy do Bronowic zobaczyć Rydlówkę, czyli miejsce, gdzie odbyło się wesele Lucjana Rydla oraz Jadwigi Mikołajczykówny, które stało się inspiracją do napisania “Wesela” przez Stanisława Wyspiańskiego. Miło i efektywnie spędziliśmy czas w grodzie Kraka.

  Lista podręczników do LO i SB na rok szkony 2019/2020

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z listą podręczników do Liceum Ogólnokształcącego na nowy rok szkolny 2019/2020.

Lista podręczników do klasy I LO po Gimnazjum - kliknij tutaj.


Lista podręczników do klasy I LO  po Szkole Podstawowej - kliknij tutaj.


Lista podręczników do klasy II LO - kliknij tutaj.


Lista podręczników do klasy III LO - kliknij tutaj.


Lista podręczników do Szkoły Branżowej po Gimnazum - kliknij tutaj.


Lista podręczników do Szkoły Branżowej po Szkole Podstawowej - kliknij tutaj.

  Harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty 3 - 5. 12. 2019r.


Harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty można pobrać tutaj...........
  Dziady

Trwają próby do niedzielnego spektaklu "Dziady-patriotycznie" na motywach dramatu A.Mickiewicza. Będzie bardzo nastrojowo. Zapraszamy 3 listopada o g.17:45 lub 19:00 do zabytkowego kościoła św.Marcina w Starych Tarnowicach.

  Rodzinny konkurs na RÓŻANIEC

„Różaniec – to skarb, który trzeba odkryć"

Jan Paweł II


Rodzinny konkurs na RÓŻANIEC

dla uczniów klas 1 – 3


Ogłaszamy konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC!

W celu zaangażowania jak najliczniejszej grupy dzieci i ich rodzin oraz głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w Kościele, a także w naszych rodzinnych domach, ogłaszamy konkurs na wykonanie najpiękniejszego różańca.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u dzieci. Celem jest również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

REGULAMIN KONKURSU:

Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie. Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły na wykonanie różańca.


Prace należy składać do 21 .10 2019 r. u siostry Emanueli.

· W konkursie mogą wziąć udział dzieci klas 1, 2 i 3 naszej szkoły podstawowej.

· Różańce mogą być wykonane dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie.

· Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie różańca (np. muszelki, fasolki, masę solną, chrupki, koraliki oraz wiele innych). Liczę na oryginalność i pomysłowość.

· Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, klasa i z kim różaniec został wykonany.

· Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

· Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 28-ego października 2019 roku.


  Czuwanie klas VII i VIII SSP

Czuwanie dla uczniów klas ostatnich szkoły podstawowej miało miejsce 9/10 listopada 2019r. Uczestników było ok. 150. Spotkanie te rozpoczęło się przywitaniem przybyłych uczniów oraz gościa specjalnego panią Mirosławę Berezowską-nauczyciela, konsultanta , certyfikowaną edukator, trenera projektów edukacyjnych skierowanych do szkół i uczelni; żonę, matkę i babcię. Pani Mirosława przyjechała z Opola i przeprowadziła konferencję o nawykach jakie młody człowiek ma oraz jak je zmieniać. Prelegentka podjęła temat poczucia własnej wartości oraz skutki jakie wynikają z niskiej samooceny.


Po konferencji odbyła się praca w grupach, przerwa w czasie której można było się posilić kanapkami, które zrobiła nasza zdolna młodzież. Ważnym punktem programu była adoracja Najświętszego sakramentu oraz spowiedź. Kolejnym wydarzeniem była niedzielna Eucharystia, którą rozpoczęliśmy o godz. 0.05. Mszy Świętej przewodniczył ks. Adam Piaskowski SDB, a kazanie wygłosił ks. Przemysław Kawecki SDB. Po liturgii był czas dla ciała czyli kiełbasa z grilla, tańce i zabawy integracyjne, film, rozgrywki piłki siatkowej oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Całość spotkania zakończyliśmy wspólną modlitwą. Czas spędzony na tym spotkaniu był na pewno wartościowy i miejmy nadzieję na jego dobre owoce w życiu młodych ludzi. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to aktywne czuwanie.


Kl. Łukasz Grzenia SDB


Zdjęcia z czuwania możesz zobaczyć tutaj.....

  Dziady - patriotycznie