Facebook

Laboratoria Przyszłości


  Laboratoria przyszłości


Nasza szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłościi otrzymała dofinansowanie na zakup dodatkowego wyposażenia. Otrzymane wsparcie przeznaczone zostało na sprzęt, który pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. W ramach programu, uczniowie mają możliwość korzystania z niżej wymienionego sprzętu:

- Pracownia druku 3D SkriLab

- Zestaw edukacyjny Arduino

- Stacja lutownicza HOT AIR

- Aparat fotograficzny, Zestaw oświetleniowy, Mikrofon kierunkowy, mikroport, gimbal do aparatów i smartfonów, laptop

- BeCreo – zestawy z mikrokontrolerem

- Zestawy elektroniczne Boffin


#LaboratoriaPrzyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt, który umożliwi rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów! Dowiedz się więcej na www.gov.pl/laboratoria