Facebook
more_vert

Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2020-08-10    local_offer Tags:
No tags

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest uczniom, posiadającym orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego:

• słabowidzącym

• niesłyszącym

• słabosłyszącym

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród

tych, wymienionych wyżej.

Pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów

edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest:

• uczniom wymienionym wyżej, uczęszczającym w tym roku szkolnym do branżowej szkoły I

stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana

uczniom:

• Klasy 3 branżowej szkoły I stopnia

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego

udzielana jest uczniom:

• uczęszczającym do klas 1 i 2 branżowej szkoły I stopnia.

Pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia. Wypełnione wnioski

składać należy u pedagoga lub psychologa szkolnego do dnia 15 września 2020 r.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, paragon,

rachunek lub oświadczenie o zakupie.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków

tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w

latach 2020-2022.

Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z psychologiem lub pedagogiem

szkolnym.


Wniosek o dofinansowanie możesz pobrać tutaj....