Facebook
more_vert

Zmienione zasady naboru do klasy I SP na rok szkolny 2020-21

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2020-04-18    local_offer Tags:
No tags

Zmienione zasady naboru do klasy I SP na rok szkolny 2020-21

W związku z zaistniałą pandemią, zostały zmienione niektóre punkty regulaminu naboru do klasy Pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020-21.

Komisja rekrutacyjna będzie odbierała kompletne dokumenty, wyłącznie w formie papierowej, przy głównym wejściu do budynku Ośrodka.

W czasie przekazywania dokumentów prosimy o zachowanie wymaganej odległości miedzy sobą ( 2 m).

Ulegają zmianie terminy przyjmowania dokumentów

4.05.2020r. – w godzinach 15:00 – 18:00

5.05.2020r. – w godzinach 9:00 – 12:00

6.05.2020r. –w godzinach 15:00 – 18:00

Wymagane dokumenty do naboru do klasy pierwszej:

1. wniosek o przyjęcie (wyłącznie wg wzoru),

2. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, sporządzonej przez przedszkole,

3. zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

Czytaj więcej po naciśnięciu znaczka u góry okna


4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

( według podanego wzoru),

5. opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (jeżeli kandydat taką posiada),

6. orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli kandydat taką posiada),

7. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (jeżeli kandydat taką posiada),

8. zaświadczenie lekarskie - w przypadku choroby przewlekłej lub/i stosowania leków stałych,

9. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),

10. karta badania profilaktycznego dziecka z przychodni lekarskiej

( kartę można donieść po przyjęciu ucznia do szkoły).

W przypadku identycznej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

W obecnej sytuacji zdjęcia kandydatów oraz karty badań profilaktycznych można donieść w późniejszym terminie, nie są wymagane w komplecie dokumentacji do rekrutacji.