Facebook
more_vert

„Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do podręczników

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2023-08-07    local_offer Tags:
No tags

„Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do podręczników

Uczniowie LO oraz Szkoły Branżowej, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.

Wnioski o udział w programie należy składać u pedagoga szkolnego (p. Monika Dalibor – Majorczyk, gabinet 5a) lub w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15 września 2023 roku.

Kompletna dokumentacja zawiera:

- uzupełniony wniosek(załącznik do pobrania) – wydruk dwustronny

- kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- dowód zakupu podręczników / materiałów ćwiczeniowych - faktura (wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia) lub oświadczenie o zakupie podręczników (załącznik do pobrania)– oświadczenie uzupełniamy wyłącznie w przypadku braku faktury

(w przypadku posiadania faktury jedynie na część posiadanych książek - na oświadczeniu wyszczególniamy tylko te książki, których nie ma na fakturze)

Proszę zwrócić uwagę na uzupełnienie wszystkich wymaganych informacji we wniosku oraz oświadczeniu.

Szczegółowe informacje, dotyczące programu można uzyskać u pedagoga szkolnego.