Facebook
more_vert

Nabór SB 2023/24

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2023-03-16    local_offer Tags:
No tags

NABÓR 2023/24:

Informacje dotyczące naboru do klas pierwszych SB Pierwszego Stopnia - specjalnej na rok szkolny 2023/24 :

-* SB Pierwszego Stopnia kształci w zawodach:

- magazynier- logistyk

- kucharz

- sprzedawca

* nabór wyłącznie w formie papierowej.

* obowiązują terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024. ( zał. nr 3 ). - kandydat przy przyjęciu do szkoły winien posiadać obowiązujące orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- tworzymy klasy do 5 uczniów maximum.

- kandydaci przy składaniu dokumentów będą zobowiązaniu do spotkania z komisja egzaminacyjną w terminie wyznaczonym przez komisję.

- uczniowie zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie szkolnym.

- po 15.04.2023r. zostanie podana dokładna data dni otwartych dla SB Pierwszego Stopnia, wówczas będzie możliwość bezpośredniego zapoznania się ze szkołą i uzyskania niezbędnych informacji.

- z uwagi na specyfikę kształcenia w szkole jest możliwość indywidualnego spotkania się z dyrekcja szkoły i przedstawicielem komisji naporowej celem omówienia indywidualnych potrzeb edukacyjnych kandydata i poznania szkoły.