Kim jesteśmy?

VIDES jest międzynarodowym stowarzyszeniem wolontariatu, który opiera się na salezjańskim systemie wychowawczym.

Organizacja powstała we Włoszech w 1987 roku, w celu obrony praw człowieka (szczególnie dzieci, kobiet i młodzieży), promocji wolontariatu na poziomie lokalnym i międzynarodowym, adopcji na odległość, i protagonizmu młodzieżowego jako aktywnych i odpowiedzialnych obywateli.

Od 1998 VIDES istnieje także w Polsce jako organizacja pozarządowa z siedzibą w Garbowie, woj. lubelskie.

 VIDESjest członkiem ONZ ze statusem konsultacyjnym, który jest podstawowym narzędziem, za pomocą którego organizacje pozarządowe oddziaływują na Radę Gospodarczą i Społeczną (Economic and Social Council – ECOSOC) i jej ciała pomocnicze, jak również międzynarodowe konferencje organizowane przez ONZ.

VIDESjest stowarzyszony z DPI (Departamentem Informacji Publicznej) rozpowszechniającym informacje na temat pracy ONZ, dzięki czemu przyczyniamy się do podnoszenia wiedzy wśród członków społeczeństwa na temat celów ONZ.

Kto założył VIDES?

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki –

Siostry Salezjanki

Vides jest obecny w:

- 14 krajach Europy
- 8 krajach Azji
- 4 krajach Afryki
- 14 krajach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej

I działa poprzez grupy lokalne oraz Centralną siedzibę międzynarodową.

Działania:

- obrona praw człowieka, w szczególności dzieci, młodzieży i kobiet
- promocja wolontariatu lokalnego
- promocja wolontariatu międzynarodowego
- adopcja na odległość dzieci i ich rodzin, wsparcie edukacji i alfabetyzacji
- promocja protagonizmu młodzieżowego – na rzecz czynnego i odpowiedzialnego obywatelstwa

Kim są członkowie?

Osoby fizyczne (młodzi wolontariusze i współpracownicy

w każdym wieku)

 

VIDES Polska

- jest propozycją Wolontariatu jako stylu życia i zaangażowania społecznego budowanego na wartościach otwartości, gościnności, solidarności, szacunku
- jest Organizacją Pozarządową, która działa dla i w krajach rozwijających się
- jest Stowarzyszeniem, które wierzy w Kobiety i ich możliwości dla odnowy
- jest wprowadzaniem Systemu wychowawczego św. Jana Bosko w życie Wolontariatu
- jest okazją dla wspierania i promocji Rozwoju