Salezjańska Szkoła Podstawowa

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE INAUGURACJI

NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/18

- Klasy I oraz IV Szkoły Podstawowej przychodzą do szkoły w dniu 4 września na godz. 11.00
i według harmonogramu klas wywieszonego przy wejściu do szkoły spotykają się ze swoimi Wychowawcami

o godz. 11.15 uczniowie rozpoczynają w szkolnej kaplicy przygotowanie liturgiczne

o godz. 11.30 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
- po Mszy św. uczniowie w klasach spotykają się ze swoim Wychowawcami
celem przekazania stosownych informacji

1 września o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych ( uwaga:została zmieniona data spotkania wcześniej podana na "Wyprawce")  
i czwartych SZKOŁY PODSTAWOWEJ
z Dyrektorem  Szkoły
 a później spotkanie z Wychowawcami w klasach.

Na spotkaniu z Dyrekorem Szkoły zostaną podane informacje na temat korzystania z obiadów na terenie Ośrodka.
Koszt obiadu wynosi 7 zł. razy ilość dni w miesiącu. Prosimy zainteresowanych Rodziców o zabranie pieniędzy.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ORAZ
 

DNI INTEGRACYJNYCH DLA  KLAS PIERWSZYCH I CZWARTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 

W dniu 5 września br. (wtorek) uczniowie klas I SSP
będą uczestniczyć w tzw. "dniu integracji"
 - na terenie Ośrodka.

Szczegóły zostaną podane na spotkaniu z wychowawcą klasy.


W dniu 6 września br. (środa) uczniowie klas IV SSP
będą uczestniczyć w tzw. "dniu integracji"
 - na terenie Ośrodka.

Szczegóły zostaną podane na spotkaniu z wychowawcami klas.