REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I CZYTELNI PRASY:

1.    Ze zbiorów biblioteki i czytelni prasy może korzystać każdy uczeń, rodzic, nauczyciel i pracownik SOSW.

2.    Jednorazowo można wypożyczyć 2 lektury oraz 2 inne książki lub czasopisma na 2 tygodnie (oprócz wypożyczonych na cały rok podręczników)

3.     Okres wypożyczenia książki można przedłużyć jeżeli nie ma zapotrzebowania na dany tytuł.

4.    Książek z biblioteki nie należy pożyczać innym osobom.

5.    Za zagubioną książkę czytelnik płaci 3-krotną wartość egzemplarza lub kupuje identyczny nowy.

6.    Czytelnik ma prawo do korzystania na miejscu z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, leksykony).

7.    Książki powinny być zwrócone bez uszkodzeń. Zauważone zniszczenia powinny być zgłoszone bibliotekarzowi.

8.    Przeczytane czasopismo należy odłożyć na wyznaczone miejsce.

9.    W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.

10.  Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i czystość.

11.  W czytelni i bibliotece nie spożywamy pokarmów i nie pijemy napojów.

12.  Wszystkie wypożyczone książki i czasopisma muszą być oddane do biblioteki na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

W razie alarmu przeciwpożarowego(3 krótkie dzwonki) osoby znajdujące się
w danej chwili w bibliotece lub czytelni powinny wraz z bibliotekarzem udać się do najbliższego ustalonego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KOMPUTERA W CZYTELNI:

1.    Korzystanie z komputera odbywa się tylko w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

2.    Należy zapytać o zgodę bibliotekarza.

3.    Należy wpisać się do dziennika.

4.    Z komputera korzysta tylko jedna osoba.

5.    Za usterki spowodowane przez użytkownika odpowiada sam użytkownik (np. ponosi koszty naprawy).

6.    Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić sprawność sprzętu. Wszelkie usterki należy zgłaszać bibliotekarzowi.

7.    Zabrania się instalowania na dyskach komputera oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.

8.    Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek napraw, konfigurowania sprzętu, manipulowania sprzętem.

9.    Nie wolno eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

10.  Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier komputerowych jest zabronione.

11.  W trosce o ochronę antywirusową nie można używać własnych dyskietek, CD, itp.

12.  Podczas pracy nie spożywamy pokarmów.

13.  Po zakończeniu zajęć należy uporządkować stanowisko pracy, przewietrzyć salę.

14.  W razie wypadku (np. porażenie prądem), należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie, powiadomić bibliotekarza i służby medyczne oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.

15.  W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się dymu z komputera, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić natychmiast o tym fakcie bibliotekarza.

Październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5