Rodzice

Potrzebne dokumenty w razie odszkodowań z ubezpieczenia - link po prawej stronie

RADA RODZICÓW (wybrana na rok 2017/18)
 

PRZEWODNICZĄCY Paweł Rybak
ZA-CA PRZEWODNICZĄCEGO Joanna Ledwoń
SKARBNIK Andrzej Cieślik
SEKRETARZ Ewa Markowska
CZŁONEK RADY Katarzyna Gryska
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Izabela Romowicz
CZŁONKOWIE

Katarzyna Bryk

Wojciech Węzik

Ludomir Golaś

 
 
 
W roku szkolnym 2016/17 Rada Rodziców naszej szkoły ponownie ogłosiła KONKURS na najwyższą kwotę w przeliczeniu na jednego ucznia, zebraną przez poszczególne klasy z tytułu DOBROWOLNEJ SKŁADKI na Komitet Rodzicielski. Nagrodą dla najlepszej klasy będzie premia pieniężna, którą będzie można przeznaczyć na dowolny cel klasowy (np. wyjście do kina, dyskoteka, itp.) w kwocie:
 
1. miejsce - 300 PLN
2. miejsce - 200 PLN
 
Pieniądze ze składek na Komitet Rodzicielski służą wszystkim uczniom naszej szkoły, gdyż przeznaczane są między innymi na dofinansowanie imprez szkolnych, zakup książek do biblioteki oraz nagród dla naszych uczniów. 20% z kwoty zebranej przez daną klasę wraca do jej dyspozycji.

 

Proszę Rodziców
o zapoznanie się z Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
w Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w  Tarnowskich Górach,
pobraniu wzoru UMOWY UŻYCZENIA, wypełnieniu jej w dwóch egzemplarzach
 
i dostarczeniu przez dzieci Wychowawcom na pierwszym spotkaniu wg harmongramu spotkań

Regulamin oraz wzór umowy użyczenia dostępny jest tutaj


PODRĘCZNIKI SZKOLNE NA 2017-18

 

(oprócz klas w Salezjańskiej Szkole Podstawowej i Oddzałach gmnazjalnych II i III)


Informacje pedagogiczno-psychologiczne

 

Zebrania rodziców w roku szkolnym
2017/2018

 

 

1.09.2017 r.

17:30  Zebranie Rodziców klas I i IV Salezjańskiej Szkoły Podstawowej (SSP) 
z Dyrektorem Szkoły;
18.00  Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach,
wybór Rad Oddziałowych,
sprawy bieżące
(termin wyboru Rady Rodziców ???)

4.09.2017 r. 

17:30  Zebranie Rodziców klas VII Salezjańskiej Szkoły Podstawowej (SSP) z Dyrektorem Szkoły;
18.00  Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach,
wybór Rad Oddziałowych,
sprawy bieżące;
(termin wyboru Rady Rodziców ???)

8.09.2017 r.  17:30  Zebranie Rodziców klas II i III Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej 
z wychowawcami w klasach,
wybór Rad Oddziałowych,
sprawy bieżące;
22.09.2017 r.

16:30  Zebranie Rodziców klas trzecich ZSZ:

- przekazanie rodzicom informacji o egzaminie zawodowym;

27.09.2017 r.

18:00  Zebranie Rodziców klas trzecich:

przekazanie rodzicom kl. III gimn. informacji o egzaminie gimnazjalnym,

- przekazanie rodzicom klas III LO informacji o egzaminie maturalnym,

17.11.2017 r.

Librus- wysłanie informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na I półrocze,
Informacje o proponowanych ocenach półrocznych.
Dobrowolne spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych
i pozostałych – godz. 17.00 

(dotyczy klas III LO)

20.12.2017 r.

17.00 - Informacja  o wynikach  nauczania  w  I semestrze

(dotyczy klas III LO)

Librus- wysłanie informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na I półrocze,
Informacje o proponowanych ocenach półrocznych.
Dobrowolne spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych
i pozostałych – godz. 17.00 

(dotyczy  wszystkich klas oprócz maturzystów )

26.01.2018 r.

17.00 - Informacja  o wynikach  nauczania  w  I semestrze

(dotyczy  wszystkich klas oprócz maturzystów )

23.03.2018 r.

17.00- Zebranie  rodziców klas III LO - informacja o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną (obowiązkowe spotkanie dla rodziców klas III LO, możliwość imiennego wezwania rodziców uczniów innych klas
wg potrzeb).

18.05.2017 r.

Librus- Wysłanie informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na II półrocze, Informacje o proponowanych ocenach półrocznych.
Obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych
i pozostałych – godz. 17.00