Rada Rodziców

Potrzebne dokumenty w razie odszkodowań z ubezpieczenia - link po prawej stronie

RADA RODZICÓW (wybrana na rok 2016/17)
 

 
PRZEWODNICZĄCY Sabina Dyląg
ZA-CA PRZEWODNICZĄCEGO Michał Kos
SKARBNIK Wojciech Węzik
SEKRETARZ Aneta Kosek
CZŁONEK RADY Katarzyna Gryska
CZŁONEK RADY Karina Borowiec
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Izabela Romowicz
CZŁONKOWIE

Angelika Więcław

Ludomir Golaś

 
 
 
W roku szkolnym 2016/17 Rada Rodziców naszej szkoły ponownie ogłosiła KONKURS na najwyższą kwotę w przeliczeniu na jednego ucznia, zebraną przez poszczególne klasy z tytułu DOBROWOLNEJ SKŁADKI na Komitet Rodzicielski. Nagrodą dla najlepszej klasy będzie premia pieniężna, którą będzie można przeznaczyć na dowolny cel klasowy (np. wyjście do kina, dyskoteka, itp.) w kwocie:
 
1. miejsce - 300 PLN
2. miejsce - 200 PLN
 
Pieniądze ze składek na Komitet Rodzicielski służą wszystkim uczniom naszej szkoły, gdyż przeznaczane są między innymi na dofinansowanie imprez szkolnych, zakup książek do biblioteki oraz nagród dla naszych uczniów. 20% z kwoty zebranej przez daną klasę wraca do jej dyspozycji.