Sukcesy naszego LO

20180525 232558

 

Dzień Śląski w SSP - FILMIK

20180321 095348 compressed

Nauczyciele SSP

 


Normy i zasady ochrony małoletnich...

Kadra Pedagogiczna   Czytaj dalej →

Dostęp do FTP Logowanie →

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

30  i 31. 08. 2017 r

-

organizacja roku szkolnego;
praca w zespołach zadaniowych;
zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych;
organizacja rozpoczęcia roku  szkolnego 2017/18

13. 09. 2017 r.

-

zatwierdzenie planów pracy i planu nadzoru pedagogicznego

25.10.2017 r.

-

omówienie wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego;

15. 11. 2017 r. 

-

zebranie zespołu wychowawczego 

20. 12. 2017 r. 

-

rada klasyfikacyjna klas III LO za I sem. roku szkolnego 2017-18

24. 01. 2018 r.

-

rada klasyfikacyjna za  I semestr roku szkolnego 2017-18  oraz rada podsumowująca  I semestr

14. 03. 2018 r.

-

zebranie zespołu wychowawczego

25. 04. 2018 r.

-

rada klasyfikacyjna klas III LO za II sem. ; sprawy bieżące;

23. 05. 2018 r. 

-

zebranie zespołu wychowawczego

18. 06. 2018 r.

-

rada klasyfikacyjna za II semestr;

25 - 26.06. 2018 r.

-

rada podsumowujaca pracę w roku szkolnym 2017/18;

 


Możliwość zwoływania posiedzeń nadzwyczajnych