OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Oferta Edukacyjna
Salezjańskiego 
Liceum 
Ogólnokształcącego

na rok 2019/20
Oferta Edukacyjna
Salezjańskiego 
TECHNIKUM
na rok 2019/20<1---->
Oferta Edukacyjna 
Salezjańskiej
Branżowej Szkoły 

I stopnia 

 


 

DOKUMENTY NABORU NA ROK SZKOLNY 2019-20
DO KLASY I SALEZJAŃSKIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZENIESIENIA NA ROK SZKOLNY 2019-20
DO KLASY IV i VII SALEZJAŃSKIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY NABORU NA ROK SZKOLNY 2019-20
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ TECHNIKUM