Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Tarnowskich Górach


Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Tarnowskich Górach


Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Tarnowskich Górach


Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Tarnowskich Górach


Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Tarnowskich Górach


                                                   

     Od 1 marca 2000 r. przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach funkcjonuje pierwszy w powiecie tarnogórskim Warsztat Terapii Zajęciowej. Placówka ta przeznaczona jest dla 40 osób niepełnosprawnych (przyjmowane są osoby od 16 roku życia) głównie z upośledzeniem umysłowym i dysfunkcją narządów ruchu.

 

Warsztat działa dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu: