EGZAMINY GIMNAZJALNE 2015

INFORMACJE DLA GIMNAZJALISTÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY

W DNIACH 21 - 23.KWIETNIA 2015 ROKU.

Procedury 

organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/15

PROCEDURY w roku 2014/2015

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

DOSTOSOWANIE 2015

HARMONOGRAM EGZAMINÓW GIMNAZJALNYH 2015

 

 

 

EGZAMINY GIMNAZJALNE
2014

{mp4}Egzamin|370|212{/mp4}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMINY GIMNAZJALNE
2013

 

23.04.2013 - Część humanistyczna - Historia i WoS
 

 

 

 

W dniach 23-25 kwietnia br.
w całej Polsce odbył się zewnętrzny egzamin dla gimnazjalistów zwany "EGZAMINEM GIMNAZJALNYM"


A oto kilka migawek z tego wydarzenia

 

24.04.2013 - Część matematyczno-przyrodnicza

 

 

 

25.04.2013 - Część językowa