Kształcenie w zawodzie technik ekonomista - ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

- Do podstawowych zada zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów:

 • zaopatrzenia,
 • magazynowania,
 • transportu,
 • a przede wszystkim sprzeday produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,
 • także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku,
 • planowaniem i sprawozdawczością,
 • polityką zatrudnienia,
 • wynagrodzeniami,
 • zaopatrzeniem i gospodarką materiałów,
 • sprzedaż produktów,
 • księgowości i gospodarki finansów podmiotów gospodarczych
 • jak również wykonywanie typowych prac biurowych 

Tego wszystkiego możesz się nauczyć w naszym TECHNIKUM :), ale żeby zdobyć dyplom Technika Ekonomisty - musisz potweirdzić kwalifikację:

Kwalifikacja A.35

 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacja A.36

 • Prowadzenie rachunkowości
Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4