Zebrania rodziców w roku szkolnym
2018/2019

 

Zebrania rodziców w roku szkolnym
2018/2019

31.08.2018 r.

17:00  

- Zebranie klas I Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
z Dyrektorem SzRodziców koły;
- Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

31.08.2018 r.

18:00  

- Zebranie Rodziców klas IV i VII Salezjańskiej Szkoły Podstawowej z Dyrektorem Szkoły;
- Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

5.09.2018r.

17:00  

- Rekomendowane przez MEN szkolenie dla rodziców klas III Gimn, I LO oraz I Szkoły Branżowej ( aula) - "Archipelag Skarbów"

- 18:00 – zebranie z ks. Dyrektorem dla rodziców klas I LO i I SB ( aula),

- Po zebraniu ogólnym zebranie z wychowawcami klas.

7.09.2018 r. 

17:30  Zebranie Rodziców uczniów klas II, V, VIII SP, III Gimnazjum oraz II i III Szkoły Ponadpodstawowej z wychowawcami w klasach.

28.09.2018 r.

Zebranie Rodziców z dyrekcją szkoły w sprawie organizacji egzaminów:

- 17:00 - kl. VIII SP - organizacja sprawdzianu ósmoklasisty - P. D. Wyderka

- 18:00 - kl. III gimn. - organizacja egzaminu gimnazjalnego -P. D. Wyderka

- 17:00 - kl. III LO - organizacja egzaminu maturalnego - ks. dyr. D. Kułan

- 17:00 - kl. III ZSZ - organizacja egzaminu zawodowego - P. A. Nowak

 

 

 

 

 

23.11.2018r.

Dotyczy Rodziców uczniów kl. I - V:

17:30 - Zebranie Rodziców z wychowawcami klas. Omówienie postępów w nauce oraz spraw bieżących.

 

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na I półrocze,
- Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen na półrocze,
- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.
-17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

 

 

 

 

 

 

4.01.2019 r.

 

 

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

 

17.30 - Zebranie rodziców uczniów kl. III LO - podanie informacji o wynikach  nauczania  w  I semestrze 2018-19 oraz omówienie spraw bieżących

                                                  

Dotyczy Rodziców wszystkich klas ( oprócz kl. III LO )

 

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów pozostałych klas

(oprócz kl. III LO ) zagrożonych oceną  niedostateczną na I półrocze,
- Podanie informacji przez Librusa o proponowanych ocenach półrocznych dla uczniów klas ( oprócz kl. III LO),

- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych,

- 17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

 

 

 

8.02.2019 r.

Dotyczy Rodziców wszystkich klas ( oprócz kl. III LO )

 

17.30 - Informacja  o wynikach  nauczania  w  I semestrze.

 

 

 

 

 

15.03.2019 r.

Dotyczy Rodziców uczniów kl. I - V:

17:30 - Zebranie Rodziców z wychowawcami klas. Omówienie postępów w nauce oraz spraw bieżących.

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na koniec roku.
- Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen rocznych.
- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.
-17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

 

 

12.04.2019r.

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

 

17.30 - Zebranie rodziców uczniów kl. III LO - podanie informacji o wynikach  nauczania na koniec roku szkolnego. Omówienie spraw bieżących

 

 

 

10.05.2019 r.

Dotyczy Rodziców wszystkich klas:

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na koniec roku,
- Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen rocznych.
- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.
- 17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

 

14.06.2019r.

Dotyczy Rodziców wszystkich klas:

 

17.30 - Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas - podanie informacji o wynikach  nauczania na koniec roku szkolnego. Omówienie spraw bieżących

 

Dodatkowe zebrania z Rodzicami w razie potrzeb zwołuje dyrektor szkoły lub wychowawca klasy.

Maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2