Historia naszej szkoły sięga bardzo dalekich czasów. Nasza dzisiejsza szkoła nie była od początku Salezjańskim Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Otóż cały kompleks parkowo-leśny REPTY został zaprojektowany i stworzony w połowie XIX w. Przez rodzinę Donnersmarków, w miejscu prawdopodobnie terenów leśnych na obrzeżach Tarnowskich Gór. Teren już zróżnicowany topograficzne został jeszcze dodatkowo sztucznie przekształcony. W tym celu z okolicznych pól zwieziono ogromna masę ziemi ( w przybl. ponad 140 pociągów). Nasadzono drzewa sprowadzone z rożnych stron świata. W parku spotykamy buki japońskie, tulipanowce, chojnę kanadyjska, sosny wejmutki różne odmiany dębów, buków, kasztanowców, platanowce itd. 

 

Pod koniec XIX w. Wybudowano na terenie parko-lasu rezydencje Donnersmarków, w której zamieszkał jeden z nich. w pobliżu powstały również budynki gospodarcze i mieszkalne istniejące do dzisiaj, w zmienionej formie. Wybudowana została willa, zwana Masztelarnią, a wchodząca w skład tego budynku wieża pełniła role wieży ciśnień. Na parterze mieściły się garaże i elektrownia i stajnie dla koni. Zamek w stylu eklektycznym spalony pod koniec wojny w 1945 r. Został ostatecznie zburzony w latach 60 i w tym miejscu znajduje się dzisiaj Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. Budowę Centrum Górniczego Rehabilitacji inicjował ówczesny wojewoda śląski- Jerzy Ziętek. Uczą się tu osoby z dyspunkcją narządów ruchu. Nie mogliśmy odnaleźć dalszych informacji na temat rodziny Donnersmarków.

 

ZRZI - Zakład Zawodowej Rehabilitacji Inwalidów

 

W listopadzie 60 roku w Górniczym Centrum Rehabilitacji leczniczej powstał Zakład zawodowej Rehabilitacji Inwalidów, gdzie ludzie niepełnosprawni mogli podjąć naukę lub zdobyć zawód. Początki były skromne. Szkolenie systemem kursowym rozpoczęło 127 osób. W 1969 r. rozpoczęła działalność trzyletnia szkoła zawodowa. Wprowadzono nowe specjalności. W przyszkolnych warsztatach produkowano m.in. sprzęt rehabilitacyjny i rózne elementy dla górnictwa. Szkolenie osób niepełnosprawnych było jednym z elementów szerokiego programu rehabilitacji niepełnosprawnych. Program stworzony został przez lekarzy, ortopedów pedagogów i osób zainteresowanych opieką społeczną. W skrócie cały proces rehabilitacji został podzielony na szereg etapów: 


- leczenia w szpitalu 
- rehabilitacja lecznicza 
- rehabilitacjia zawodowa i społeczna 
- aktywność społeczna (udział w życiu społecznym) 


Zakład rehabilitacji Zawodowej inwalidów wchodzący w skład tego całego programu kształcił na rożnych poziomach osoby i młodzież niepełnosprawne. oprócz procesu kształcenia edukacyjnego w składzie realizowano szeroki program społeczno opiekuńczy przygotowujący młodzież do dorosłego życia. Przygotowywano do czynnego uczestnictwa w kulturze, pokonywania barier architektonicznych i społecznych. Młodzież która trafiła do tej placówki przyjeżdżała z całej Polski. Baza zakładu ZRZI , rozwiązania architektoniczne dostosowane zostały do osób niepełnosprawnych. Organizowano imprezy o charakterze integracyjnym , które przyczyniły się do rozpowszechnienia szkoły. 


W 1994r. zorganizowano w strukturach ZRZI filie III liceum ogólnokształcące w Tarnowskich Górach. W filii podięła naukę młodzież niepełnosprawna, która nie mogła uczyć się w innych szkołach średnich. Był to ogromny atak przełamujący bariery do dalszej nauki. Była to jedyna tego typu szkoła w Polsce południowej. Proces ten jest kontynuowany w SOSW w systemie kształcenia integracyjnego.

 

Od początku września 1999 roku rozpoczął swoją działalność Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Powstał on na bazie Zakładu Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, który funkcjonował od 1967 roku. Pierwotnie dla prowadzenia rehabilitacji przemysłowo-zawodowej inwalidów wywodzących się z górnictwa i przemysłu ciężkiego, którzy w ówczesnym Górniczym Centrum Rehabilitacji ,,Repty" odbywali rehabilitację leczniczą po wypadkach, urazach , chorobach układu nerwowego i krążenia. 
Uwarunkowania systemowo polityczne doprowadziły do zmian organizacyjnych w Z.R.Z.I. W miejsce rekwalifikacji górników i pracowników przemysłu ciężkiego wprowadzono kursy kwalifikacyjne i kursy przysposabiające do zawodu , gdzie kształciła się młodzież niepełnosprawna ruchowo i przewlekle chora w wieku od 15 - 25 lat wymagająca stałej opieki medycznej i rehabilitacyjnej jaką zakład zapewniał. Z.R.Z.I. był jednostką budżetową służby zdrowia. Jej organem założycielskim był Wojewoda Katowicki a organem prowadzącym dyrektor wydziału zdrowia w Katowicach. Pogłębiająca się przez lata zła kondycja finansowa służby zdrowia spowodowała braki w doinwestowaniu zakładu w remonty, dekapitalizację sprzętu i wyposażenia. 


W latach 1991 - 1996 w okresie funkcjonowania nowych ustaw ,,o zakładach opieki zdrowotnej" i ,,o systemie oświaty" powstała luka prawna uniemożliwiająca Z.R.Z.I. do istniejącego prawa. Doszło do sytuacji, której Wydział Zdrowia finansował placówkę oświatową. W związku z przedłużającą się nieuregulowaną sytuacją prawną Z.R.Z.I. w Tarnowskich Górach oraz koniecznością reform wewnątrz tej instytucji w roku 1998 rozpoczęto poszukiwanie rozwiązań. W wyniku tego poszukiwania w grudniu1998 roku przekazano Wrocławskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego budynki Z.R.Z.I. z przeznaczeniem na prowadzenie w nich działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

Zgromadzenie Salezjańskie postanowiło utworzyć Zespół placówek oświatowych pod nazwą Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka, tak by wychowanek stał się ,,uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem" i odkrył swoje miejsce w świecie i kościele. 


W skład Ośrodka wchodzą: 


- Publiczne Gimnazjum, Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczne Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Internatem, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Poradnia Rehabilitacyjna 
- Pomoc pedagogiczno-psychologiczno-terapetuyczna 
- Świetlica


Młodzież naszego Ośrodka, w tym szczególnie niepełnosprawni, uczestniczą także w zajęciach sportowych: podnoszenie ciężarów na leżąco, siatkówka na siedząco, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka. Współpracujemy z Wojewódzkim Stowarzyszeniem Sportu I Rehabilitacji Inwalidów.
W ostatnim dziesięcioleciu sportowa działalność przyniosła wiele sukcesów na różnych turniejach, także w Mistrzostwach Świata (w podnoszeniu ciężarów na leżąco -jeden medal brązowy na Mistrzostwach Świata i jeden medal brązowy w mistrzostwach Europy). Sprzęt używany w tej działalności i rehabilitacji na dzień dzisiejszy należy do najlepszych. Dlatego na dobrym poziomie dalej rozwijamy się w tych dyscyplinach. 

 
Maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2