Zajęcia trwają

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 8.00 -15.00