Potrzebne dokumenty w razie odszkodowań z ubezpieczenia - link po prawej stronie

RADA RODZICÓW (wybrana na rok 2017/18)
 

PRZEWODNICZĄCY Paweł Rybak
ZA-CA PRZEWODNICZĄCEGO Joanna Ledwoń
SKARBNIK Andrzej Cieślik
SEKRETARZ Ewa Markowska
CZŁONEK RADY Katarzyna Gryska
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Izabela Romowicz
CZŁONKOWIE

Katarzyna Bryk

Wojciech Węzik

Ludomir Golaś

 
 
 
W roku szkolnym 2016/17 Rada Rodziców naszej szkoły ponownie ogłosiła KONKURS na najwyższą kwotę w przeliczeniu na jednego ucznia, zebraną przez poszczególne klasy z tytułu DOBROWOLNEJ SKŁADKI na Komitet Rodzicielski. Nagrodą dla najlepszej klasy będzie premia pieniężna, którą będzie można przeznaczyć na dowolny cel klasowy (np. wyjście do kina, dyskoteka, itp.) w kwocie:
 
1. miejsce - 300 PLN
2. miejsce - 200 PLN
 
Pieniądze ze składek na Komitet Rodzicielski służą wszystkim uczniom naszej szkoły, gdyż przeznaczane są między innymi na dofinansowanie imprez szkolnych, zakup książek do biblioteki oraz nagród dla naszych uczniów. 20% z kwoty zebranej przez daną klasę wraca do jej dyspozycji.

 

Proszę Rodziców
o zapoznanie się z Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
w Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w  Tarnowskich Górach,
pobraniu wzoru UMOWY UŻYCZENIA, wypełnieniu jej w dwóch egzemplarzach
 
i dostarczeniu przez dzieci Wychowawcom na pierwszym spotkaniu wg harmongramu spotkań

Regulamin oraz wzór umowy użyczenia dostępny jest tutaj


PODRĘCZNIKI SZKOLNE NA 2017-18

 

(oprócz klas w Salezjańskiej Szkole Podstawowej i Oddzałach gmnazjalnych II i III)


Informacje pedagogiczno-psychologiczne

 

Zebrania rodziców w roku szkolnym
2018/2019

Zebrania rodziców w roku szkolnym
2018/2019

31.08.2018 r.

17:00  

- Zebranie Rodziców klas I Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
z Dyrektorem Szkoły;
- Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

31.08.2018 r.

18:00  

- Zebranie Rodziców klas IV i VII Salezjańskiej Szkoły Podstawowej z Dyrektorem Szkoły;
- Spotkanie Rodziców z wychowawcami w klasach.

5.09.2018r.

17:00  

- Rekomendowane przez MEN szkolenie dla rodziców klas III Gimn, I LO oraz I Szkoły Branżowej ( aula) - "Archipelag Skarbów"

- 18:00 – zebranie z ks. Dyrektorem dla rodziców klas I LO i I SB ( aula),

- Po zebraniu ogólnym zebranie z wychowawcami klas.

7.09.2018 r. 

17:30  Zebranie Rodziców uczniów klas II, V, VIII SP, III Gimnazjum oraz II i III Szkoły Ponadpodstawowej z wychowawcami w klasach.

28.09.2018 r.

Zebranie Rodziców z dyrekcją szkoły w sprawie organizacji egzaminów:

- 17:00 - kl. VIII SP - organizacja sprawdzianu ósmoklasisty - P. D. Wyderka

- 18:00 - kl. III gimn. - organizacja egzaminu gimnazjalnego -P. D. Wyderka

- 17:00 - kl. III LO - organizacja egzaminu maturalnego - ks. dyr. D. Kułan

- 17:00 - kl. III ZSZ - organizacja egzaminu zawodowego - P. A. Nowak

 

 

 

 

 

23.11.2018r.

Dotyczy Rodziców uczniów kl. I - V:

17:30 - Zebranie Rodziców z wychowawcami klas. Omówienie postępów w nauce oraz spraw bieżących.

 

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na I półrocze,
- Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen na półrocze,
- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.
-17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

 

 

 

 

 

 

4.01.2019 r.

 

 

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

 

17.30 - Zebranie rodziców uczniów kl. III LO - podanie informacji o wynikach  nauczania  w  I semestrze 2018-19 oraz omówienie spraw bieżących

                                                  

Dotyczy Rodziców wszystkich klas ( oprócz kl. III LO )

 

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów pozostałych klas

(oprócz kl. III LO ) zagrożonych oceną  niedostateczną na I półrocze,
- Podanie informacji przez Librusa o proponowanych ocenach półrocznych dla uczniów klas ( oprócz kl. III LO),

- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych,

- 17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

 

 

 

8.02.2019 r.

Dotyczy Rodziców wszystkich klas ( oprócz kl. III LO )

 

17.30 - Informacja  o wynikach  nauczania  w  I semestrze.

 

 

 

 

 

15.03.2019 r.

Dotyczy Rodziców uczniów kl. I - V:

17:30 - Zebranie Rodziców z wychowawcami klas. Omówienie postępów w nauce oraz spraw bieżących.

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na koniec roku.
- Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen rocznych.
- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.
-17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

 

 

12.04.2019r.

Dotyczy Rodziców uczniów klas III LO:

 

17.30 - Zebranie rodziców uczniów kl. III LO - podanie informacji o wynikach  nauczania na koniec roku szkolnego. Omówienie spraw bieżących

 

 

 

10.05.2019 r.

Dotyczy Rodziców wszystkich klas:

- Wysłanie przez Librusa informacji do rodziców uczniów zagrożonych oceną  niedostateczną na koniec roku,
- Podanie dla wszystkich uczniów proponowanych ocen rocznych.
- 17:30 - Obowiązkowe konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.
- 17:30 - Konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

 

14.06.2019r.

Dotyczy Rodziców wszystkich klas:

 

17.30 - Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas - podanie informacji o wynikach  nauczania na koniec roku szkolnego. Omówienie spraw bieżących

Dodatkowe zebrania z Rodzicami w razie potrzeb zwołuje dyrektor szkoły lub wychowawca klasy.


 

 
Maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Propozycja UBEZPIECZENIA uczniów