Logowanie

Pogadanka dla rodziców

26.01.2018r na zebranie z rodzicami uczniów klasy 1SSP, przyszedł, zaproszony przez wychowawcę klasy, dzielnicowy p. Jarosław Kędzia. Podczas wywiadówki poruszył temat cyberprzemocy oraz sposobu bezpiecznego spędzania ferii zimowych.

Problem cyberprzemocy

 

staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i dotyka zarówno osoby dorosłe jak i grupę dzieci i młodzieży. Jest to prześladowanie innych osób za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, czyli czatów, witryn, e-maili, forów dyskusyjnych, komunikatorów oraz przy pomocy wiadomości SMS-ów przesyłanych na telefony komórkowe.

Celem spotkania było uświadomienie rodzicom zagrożeń związanych z cyberprzemocą, a także przygotowanie ich do wczesnego nauczania swoich dzieci zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest to problem we współczesnym świecie.

Bardzo dziękujemy panu Kędzi za poświęcony czas, bo łatwiej zapobiegać niż działać, gdy problem już jest.