Program "Otwarta firma"

"W listopadzie w Polsce, podobnie jak w 160 krajach świata, zorganizowany zostanie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Będzie to największe na świecie wydarzenie mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Jednym z ważnych wydarzeń Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest program Otwarta firma organizowany przez

Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w którym to nasza Szkoła weźmie udział.

Dla szkół podstawowych opracowano dwa moduły:

- dla uczniów klas I–III – Poznajemy zawody w miejscu pracy,

- dla uczniów klas IV–VII – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy.

W czasie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości dzieci z młodszych klas odwiedzą firmy i instytucje w celu poznania różnych zawodów, a dzieci z klas starszych zapoznają się ze specyfiką wykonywanych tam zawodów, ocenią swoje predyspozycje i podejmą próbę zaplanowania swojej kariery edukacyjnej i zawodowej. Stworzy to też możliwość przybliżenia im przedsiębiorczości jako wartościowej postawy życiowej."