Dawne zabawy i zabawki

Podczas ostatniego tygodnia, dzieci z klasy I SSP, przynosiły na lekcje zabawki swoich rodziców i dziadków.

Podczas prezentacji dzieci oceniały jakość wykonanych przedmiotów oraz ich atrakcyjność i funkcjonalność. Dzieci  dzieliły się również opowiadaniami, które przekazali im ich rodzice, czy dziadkowie, na temat

dawnych zabaw. Podsumowując tydzień zabawek, dzieci porównywały dawne zabawki ze swoimi dzisiejszymi, ulubionymi zabawkami. Wniosek był jeden: dawne zabawki były bardzo ciekawe.