Podręczniki dla Szkoły Podstawowej

Proszę Rodziców
o zapoznanie się z Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w  Tarnowskich Górach, 
pobraniu wzoru UMOWY UŻYCZENIA, wypełnieniu jej w dwóch egzemplarzach i dostarczeniu przez dzieci Wychowawcom na pierwszym spotkaniu wg harmongramu spotkań

Regulamin oraz wzór umowy użyczenia dostępny jest tutaj