Ostatnia szansa zapisu dziecka
na półkolonie zimowe 2016/2017

...  dzieci można jeszcze zapisać w portierni Ośrodka do czwrtku 12 styczina do godz. 17.00.
Termin półkolonii: 16-20 stycznia 2017 - 1 tydzień ferii zimowych. 

 

Zapisujemy dzieci z roczników 2010-2005. Nie zapisujemy dzieci młodszych roczników niż wymienione.

Przy zapisie dziecka przy portierni, proszę mieć przygotowany pesel dziecka. To umożliwia załatwienie formalności od razu wraz z wpłatą. Bez ponownego przyjazdu.

Informacje szczegółowe

1.  Półkolonie trwają od 16 do 20 stycznia 2017 r.  Zajęcia będą prowadzone w godz. od 9.00 do 15.30.

2.  Koszt półkolonii wynosi 105 zł (dla rodzeństwa – 95 zł od dziecka). W cenę wliczone są obiady i drugie śniadanie. 

3.  Wypełniona karta dziecka oraz dopłata powinna zostać wniesiona w terminie do soboty 7 stycznia 2017 r. na portiernię Ośrodka. Jakiekolwiek trudności w tym względzie proszę uzgadniać indywidualnie z ks. Karolem Gąsiorem (kom. 609 910-320). 

UWAGA!        Jeśli nie zostało to uzgodnione i karta dziecka nie zostanie dostarczona do poniedziałku 9.01, dziecko zostanie wykreślone z listy, a przedpłata w wysokości 50 zł może zostać zatrzymana. Z miejsca skorzysta inne dziecko.

4.  W planie: spotkania w grupach o charakterze religijno – formacyjnym, zajęcia w pracowniach, zajęcia muzyczne, zabawy sportowe, świetlicowe oraz na wolnym powietrzu (jeśli będzie odpowiednia pogoda), wycieczka.

5.  Opiekunami grup są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć na półkoloniach. Ośrodek dysponuje punktem medycznym.

6.  Zasadniczym kryterium przydziału do konkretnej grupy wychowawczej jest wiek dziecka. W wyjątkowych sytuacjach (rodzeństwo, trudności adaptacyjne dziecka, itp.) proszę wpisać z kim dziecko miałoby być w grupie. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Różnica wieku nie powinna przekraczać (rocznikowo) 1 roku.

UWAGA!        Za wyjątkową sytuację nie możne być uznana znajomość dzieci z klasy, podwórka czy przedszkola. Doświadczenie ponad 10 lat organizacji półkolonii uczy, że w zdecydowanej większości przypadków, zwykła trudność adaptacyjna dzieci, zostaje pokonana już w pierwszych godzinach zajęć w grupie. Zajęcia te są nakierowane głównie na poznanie się i integrację dzieci. Ponadto są to sytuacje, z którymi dzieci spotykają się i będą spotykać w szkole, i w każdym nowym miejscu czy grupie.

Prosimy o zrozumienie, że nie zawsze udaje się spełnić życzenia Rodziców w tym względzie oraz o wsparcie w wychowawczym ukierunkowaniu tychże sytuacji.

7.  Każde dziecko przynosi ze sobą:

·         obuwie do chodzenia po budynku,

·         obuwie i strój na salę gimnastyczną,

·         ewentualnie drugie śniadanie i napoje.

8.  W przypadku spowodowania przez dziecko zniszczeń, obowiązek pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia spoczywa na Rodzicach (Opiekunach).

9.  Nie ponosimy odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko tablety, gry, smartfony, telefony, itp. Prosimy nie pozwalać dzieciom, zabierać ich z domu. Często powodują „wyizolowanie” dziecka z grupy, utrudniają kontakt z rówieśnikami i oddziaływanie wychowawcze. W koniecznych przypadkach można dzwonić na podane numery księży lub (bezpośrednio) do wychowawcy grupy.

10. piątek 20 stycznia w kaplicy Ośrodka będzie sprawowana Msza Św. kończąca półkolonie. Do wspólnego przeżycia tego dnia bardzo gorąco zapraszamy wszystkich Rodziców (Opiekunów) i Rodzeństwo.                                                                                                                                                                                     ks. Karol Gąsior SDB

 
Bieżące informacje i ogłoszenia dotyczące półkolonii będziemy zamieszczać na. 
 
     https://www.facebook.com/OratoriumTG