Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Salezjańskie LO (XI Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi) w Tarnowskich Górach jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł

„BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”.

 

Zajmujemy 2 miejsce pośród szkół w Tarnowskich Górach.

 

Źródłó:http://licea.perspektywy.pl/2019/znak-jakosci-szkoly