Nasza szkoła wciąż się zmienia, mamy już nowe boisko, wymieniono  też windy na bardziej (nawet bardzo) nowoczesne, w tym roku zmieniono wystrój i wyposażenie wielu klas, przybyły dwie kolejne tablice interaktywne i kilkadziesiąt komputerów. Najnowsze zmiany dotyczą korytarzy szkolnych. Na ścianie  głównej klatki schodowej oraz przy wejściu do bursy pojawiły się szklane gablotki. 

Do tej pory wszystkie trofea sportowe - puchary i medale oraz dyplomy przechowywali u siebie nauczyciele wychowania fizycznego, teraz pięknie oświetlone  można podziwiać za szklanymi szybami. Na uwagę zasługuje również gablotka zawierająca dzieła wykonane w pracowni ceramicznej.